MENU
Waarom rampen?

Waarom rampen?

11 maa

Waarom een tsunamie? Waarom zoveel lijden, zoveel doden? Met deze vragen betreden we het terrein van het Godsbestuur. Daarbij moeten we beseffen, dat wij slechts schepselen zijn en dat we moeten oppassen God niet voor de rechtbank van onze kritiek te dagen of God te willen voorschrijven wat Hij wel of niet moet doen. Wij hebben geen kennis van wat zich allemaal tussen hemel en aarde afspeelt en kunnen dus geen oordeel vellen dat ter zake is. Maar God is toch almachtig?

Jaap Fijnvandraat schrijft op z'n website over dit thema: Inderdaad, maar daar moeten we bij bedenken, dat God nooit tegen zijn wezen kan ingaan. Er staat bijvoorbeeld dat God niet liegen kan. Zo kan God ook nooit handelen tegen zijn wijsheid in.

God laat de tijd van de genade nog voortduren. Dat betekent dat de mens zich kan bekeren, het betekent anderzijds dat de mens nog voort kan gaan kwaad te doen onder leiding van satan.

Satan is de overste van deze wereld. God heeft hem dat machtsgebied al toevertrouwd voordat hij viel. Welke rechtsverbindingen daaraan vastzitten weten wij niet. Het oordeel over satan staat vast, maar dat wordt eerst voltrokken op Gods tijd. En de vraag waarom God die tijd dan nu niet laat aanbreken komt ons eigenlijk niet toe. Dat moeten we overlaten aan Gods soevereine wilsbeschikking, die volkomen in overeenstemming is met zijn wijsheid.

Lijden door rampen
- hier kunnen we zonde of tekort schieten van de mens niet bij inschakelen
- juist hier rijst de vraag: Waarom doet God er niets aan? Hij is toch de Almachtige?
- God is inderdaad de Almachtige, maar Hij is ook de soevereine en Alwijze God
- daar tegenover zijn wij maar nietige schepselen. Volken zijn voor God: als 'een stofje aan een weegschaal en als een druppel aan een emmer' Js 40: 15-18

Al snappen we er niets van zo moet deze gedachtegang ons er al toe brengen om God niet ter verantwoording te roepen voor de rechtbank van onze kritiek. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kennen.

Daar komt nog iets bij. Wij oordelen en beoordelen naar dat we weten naar de kennis die we hebben, maar in dit opzicht is onze kennis totaal ontoereikend, want er is veel meer tussen hemel en aarde dan wij weten of begrijpen .

We moeten bedenken dat God niet kan liegen, dat Hij niet tegen zijn wijsheid kan ingaan, Hij moet trouw blijven aan zijn woord. Weten wij hoe de verhouding ligt tussen God en de satan?

Datum: 11 maart 2011
Website: http://www.jaapfijnvandraat.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: