Nederlanders kennen Millenniumdoelen niet

Terwijl de wereldwijde actie tegen armoede, geformuleerd in de Millenniumdoelen, zaterdag op de helft is, heeft 68 procent van de Nederlanders deze term zelfs nog nooit gehoord. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1.280 mensen dat hulporganisatie Dorcas heeft laten uitvoeren door MSI-ACI Europe, een internationaal bureau gespecialiseerd in marktonderzoek en dialoogmarketing. Van de 32 procent van de ondervraagden voor wie de term Millenniumdoelen niet volslagen onbekend was, gaf nog eens 21 procent aan niet te weten wat deze inhoudt.

Bij de millenniumwisseling hebben regeringsleiders van 189 landen acht meetbare doelen geformuleerd om in vijftien jaar tijd armoede, ziekte en honger in de wereld sterk terug te dringen: de Millenniumdoelen. Zo moeten in 2015 extreme armoede en honger zijn uitgebannen (doel 1), alle jongens en meisjes naar school gaan (doel 2) en de verspreiding van ziektes als malaria en aids gestopt zijn (doel 6). De andere Millenniumdoelen gaan onder meer over kindersterfte, gelijke rechten voor mannen en vrouwen en eerlijke handel. Op 7 juli is de campagne precies op de helft, maar er moet nog veel gebeuren om de gestelde doelen voor 2015 te halen, zo liet de VN begin deze week weten.

In het onderzoek van Dorcas werd ook gevraagd wie voor het behalen van de doelen de kar zou moeten trekken. Van de 12 procent die aangaf (ongeveer) te weten wat de term Millenniumdoelen inhoudt, vindt slechts 5 procent dat zij zelf een voortrekkersrol zouden kunnen vervullen om de gestelde doelen te halen. Een grote meerderheid van 83 procent vindt dat de regeringen van deelnemende landen deze rol op zich moeten nemen en 12 procent denkt dat de voortrekkersrol voor hulporganisaties is weggelegd.

Dorcas is één van de hulporganisaties die zich inzet voor het halen van de Millenniumdoelen. In projecten op het gebied van onder meer landbouw, medische zorg, watervoorziening, onderwijs en financiële adoptie wordt structureel de armoedeproblematiek in Afrika en Oost-Europa bestreden.

12-07-2007
Evangelisatie
https://www.dorcas.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies