Leger des Heils opent eerste buurtsteunpunt

Het Leger des Heils opende onlangs het eerste buurtsteunpunt ‘BIJ Bosshardt’, in Amsterdam Zuidoost. De opening van dit ontmoetingspunt is de kroon op het 60 jaar Goodwillwerk jubileum. Het Leger des Heils signaleert dat ‘zorg hebben voor elkaar’ niet vanzelf tot stand komt in de hedendaagse samenleving. In de komende jaren zal het Leger des Heils op meerdere plaatsen in Nederland buurtsteunpunten ‘BIJ Bosshardt’ openen. Fotograaf Ruud Tinga

De persoon en het werk van ‘majoor’ Bosshardt zijn alom bekend. Kenmerkend voor haar is haar gastvrijheid, eenvoud, liefde en praktische hulp. Het werk dat zij op 8 oktober 1948 in Amsterdam is begonnen, is uitgegroeid tot een ‘supermarkt van diensten’. Een omschrijving, die ‘majoor’ Bosshardt zelf graag gebruikte. Een van haar idealen was om een ruimte te hebben waar mensen binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een praatje: een ontmoetingsplaats.

Het Leger des Heils signaleert dat anno 2008 ‘zorg hebben voor elkaar’ niet vanzelf tot stand komt. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. 10 procent van de Nederlanders geeft aan vaak eenzaam te zijn. In het 4 oktober verschenen onderzoeksrapport ‘Geloof jij dat je betrokken bent’ signaleert het Leger des Heils dat veel Nederlanders vinden dat mensen teveel op zichzelf zijn gericht en te weinig met anderen rekening houden. Daarom opent het Leger des Heils in Amsterdam Zuidoost het eerste ‘BIJ Bosshardt’ buurtsteunpunt. ‘BIJ Bosshardt’ is een ontmoetingsplaats, biedt jong en oud gelegenheid elkaar te treffen. Voor de buurt een extra plek om samen leven vorm te geven.

Domus: huis voor voormalig dak- en thuislozen

Tegelijk met het eerste buurtsteunpunt ‘BIJ Bosshardt’ worden twee nieuwe woonvoorzieningen geopend. In Domus, een 24-uurs woonvoorziening verblijven 20 (voormalig) dak- en thuislozen die te kampen hebben met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Door deze problemen zijn zij veelvuldig met justitie in aanraking gekomen. Daarnaast zijn er 30 wooneenheden waar mensen onder begeleiding meer zelfstandig kunnen wonen.

Het Leger des Heils opende enkele jaren geleden op een andere locatie in Amsterdam Zuidoost een eerste Domus. Uit onderzoek blijkt dat bewoners van een dergelijke voorziening gezonder en actiever worden en dat de omgeving veiliger wordt. De criminaliteit rond deze voorziening daalde met 70 procent. Het Leger des Heils heeft dit kunnen realiseren met de medewerking en inzet van woningbouwvereniging Rochdale Vestiging Zuidoost, Delta Forte en de visie van Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam.

Symposium ‘Zorgen voor morgen’

In de ochtend vond ook de afsluiting van het 60-jarig jubileum van het Goodwillwerk van het Leger des Heils in Amsterdam plaats met een symposium. Het thema van het symposium ‘Zorgen voor morgen’ verwijst naar de zorg die het Leger des Heils heeft voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Er is ‘marktwerking’ in de zorg en er bestaat meer bureaucratie. Ook als het gaat om hulp aan mensen in de marge van onze samenleving. Veiligheid en de noodzaak te zorgen voor mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, moeten beide aandacht krijgen.

Externe sprekers waren de heer F. de Grave voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit, mevrouw E. ten Hoorn Boer directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie van Justitie en mevrouw D. Monissen directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS.

‘Het is helemaal in de stijl van ‘majoor’ Bosshardt om op deze wijze een jubileum te vieren: alle energie steken in een nieuwe aanpak om mensen die buiten de boot dreigen te vallen te ondersteunen’, aldus Lt.-kolonel Ine Voorham, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

23-10-2008
Hulpverlening
https://www.legerdesheils.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies