Meer aandacht voor bestaanszekerheid kwetsbare groepen

Bijna alle politici hebben het over bestaanszekerheid maar wat dit begrip precies inhoudt verschilt per partij. Met een video vraagt het Leger des Heils aandacht voor de mensen die leven in bestaansonzekerheid. Ook na de verkiezingen roept bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp op om kwetsbare mensen niet langs de kant te laten staan. Bekijk hier de video.

Over Leger des Heils

Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien – zo lang zullen wij strijden.

Onze missie Het Leger des Heils is een internationale christelijke beweging. Onze inspiratie is de Bijbel. In het bijzonder de woorden en daden van Jezus Christus. Wat we doen komt voort uit onze liefde voor God. Onze opdracht is het vertellen van het Evangelie van Jezus Christus en in Zijn naam mensen helpen zonder enige vorm van discriminatie.

Actief mensen opzoeken die dak- of thuisloos zijn

Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op. Dit noemen we veldwerk. We proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hun praktische hulp. Zo slaan we een brug naar de verdere hulpverlening, voor wie deze mensen vaak onzichtbaar zijn.

Waarom is veldwerk nodig?

De mensen die wij opzoeken zijn vaak dak- of thuisloos en hebben veelal te maken met meerdere problemen. Denk aan verslaving, schulden en psychische problemen. Deze mensen zijn niet altijd in staat om zelf de hulp te zoeken of te vragen die ze nodig hebben. Soms omdat ze het zelf niet willen, maar vaker omdat het ze niet lukt. Onze veldwerkers zoeken deze mensen op en gaan het gesprek aan. Samen proberen we te zoeken naar een passende oplossing.

Web: legerdesheils.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies