Aandelen eruit, investeren in kansen voor anderen

Het Leger des Heils belegt niet langer in aandelen. De organisatie besloot begin december dat ook het door haar belegde geld actief moet bijdragen aan hulpverlening dichtbij en ver. Inmiddels is de volledige aandelenportefeuille verkocht. (foto: christelijknieuws.nl)

Met de opbrengst is onder meer landbouwgrond gekocht, waar nu al cliënten op werken. Daarnaast investeert het Leger steeds meer in fondsen die microkredieten verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden.

In 2009 belegde het Leger des Heils nog voor twintig miljoen euro in een aantal zorgvuldig geselecteerde fondsen. Met het rendement werden verschillende hulpprojecten in Nederland gerealiseerd. Sinds enige jaren zoekt het Leger echter naar mogelijkheden om ook het belegde geld zelf in te zetten voor doelen die overeenkomen met de eigen missie. Dat leidde in 2007 tot investeringen in fondsen voor microkredieten, die inmiddels uitgebreid zijn.

Het besluit om nu alle aandelen te verkopen is mede ingegeven door de huidige economische crisis. Deze crisis legde volgens envoy Harm Slomp RA, financieel secretaris van het Leger des Heils, niet alleen de risico’s, maar vooral ook de ethische grenzen van het bancaire stelsel bloot. “We hebben geen vertrouwen meer in hun ethiek”, aldus Slomp afgelopen zaterdag in het Financieele Dagblad (FD). Voor het Leger des Heils staat voorop dat het aan hun toevertrouwde geld op een verantwoorde manier besteed wordt. Alleen op die voorwaarde is de organisatie bereid aanvaardbare risico’s te nemen.

De gemaakte keuzes hebben wel tot gevolg dat het Leger des Heils uit moet gaan van minder opbrengsten uit het eigen kapitaal. De rendementsdoelstellingen zijn verlaagd van 5,6% naar 4,5%. Slomp: ‘Het gaat om tonnen per jaar die we nu minder binnenkrijgen.’ Het Leger des Heils kiest echter bewust voor minder rendement om zijn financiële middelen nog duidelijker en actiever in te zetten voor zijn missie.

05-02-2010
Kerk
https://www.legerdesheils.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies