Protestantse Kerk pleit voor veilige opvang vluchtelingen in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland roept de regering er met klem toe op om garant te staan voor een veilige opvang van alle vluchtelingen in Nederland. Dit naar aanleiding van het overlijden van de Somalische asielzoeker Guled Nasir in de vluchtgarage in Amsterdam. Nadat hij bij een vechtpartij betrokken was geraakt, heeft hij enige tijd in coma gelegen in het AMC in Amsterdam, waar hij op zondag 24 augustus van dit jaar is overleden.

De Protestantse Kerk, Amnesty International, het College van de Rechten van de Mens en Fischer Advocaten, die de belangen van deze asielzoekers behartigen, hebben zowel de gemeentelijke als de landelijke overheid gewezen op de explosieve situatie in de vluchtgarage in Amsterdam. Hier verblijven sinds december 2013 vluchtelingen zonder verblijfsstatus, zonder overheidsvoorzieningen.

Een ‘immediate measure’, een onmiddellijke maatregel, die al 25 oktober2013 is toegewezen door het Europese Comité voor Sociale Rechten, roept de Nederlandse overheid ertoe op om onmiddellijk maatregelen te nemen waardoor de basisrechten (voedsel, kleding, onderdak) van ongedocumenteerden zijn gegarandeerd en onherstelbare schade aan hen wordt voorkomen.

Deze maatregel komt voort uit de klacht die de Protestantse Kerk in februari 2013 heeft ingediend tegen de Nederlandse staat. Het overlijden van de asielzoeker maakt eens en te meer duidelijk dat de overheid zich, mede naar aanleiding van deze klacht, verantwoordelijk moet voelen voor een humane opvang van vluchtelingen in Nederland.

Geesje Werkman, projectmanager voor Migratie en Asiel van Kerk in Actie: ”Het is ongelooflijk triest dat een immediate measure van het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van oktober vorig jaar, een brandbrief van Kerk in Actie en ook een noodoproep van het College van de Rechten van de Mens, waarin werd gewaarschuwd voor onherroepelijke schade, zowel bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie als bij de Partij van de Arbeid en de burgemeester van Amsterdam er niet toe hebben geleid dat een dergelijke calamiteit is voorkomen.

We zagen het aankomen en waarschuwden hiervoor: tevergeefs. Nu is er een Somaliër gestorven, zitten er twee vluchtelingen in de gevangenis en moeten de andere voormalige bewoners van de vluchtgarage ook deze traumatische ervaring meenemen op hun levenspad. Verschrikkelijk!”

Uit een brief van Fischer Advocaten (14 juli 2014) blijkt dat de overleden asielzoeker Guled Nasir al sinds 2008 in Nederland verbleef. Hij was uit Somalië gevlucht omdat hij vreesde voor zijn leven, nadat zijn broer er slachtoffer was geworden van geweld. Hij woonde op straat, in het ‘vluchtkantoor’ en de ‘vluchtflat’ voordat hij in de vluchtgarage door geweld om het leven is gekomen.

Kerk in Actie
Kerk in Actie
28-08-2014
Hulpverlening
https://www.kerkinactie.nl/

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies