Groei voor Verre Naasten in jubileumjaar

In 2018 vierde mission-organisatie Verre Naasten haar 40-jarige jubileum. In dit jubileumjaar ontving Verre Naasten ruim 5,2 miljoen euro aan inkomsten. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Verre Naasten vandaag publiceert. Deze inkomsten waren hoger dan 2017 en ook hoger dan begroot. Daardoor kon Verre Naasten meer besteden aan geloof delen wereldwijd, in woorden en daden.

Van de totale inkomsten is 89% direct besteed aan deze doelstelling. In 2018 ondersteunde Verre Naasten 59 samenwerkingspartners (kerkverbanden en christelijke organisaties) in ruim 30 landen.

De hogere inkomsten dankt Verre Naasten vooral aan een succesvolle jubileumcampagne, een forse bijdrage van Stichting Pharus voor de bouw van een verpleegstersopleiding in India en onverwachte giften uit erfenissen en nalatenschappen.

Samenwerkingspartners

In 2018 werkte Verre Naasten samen met 59 partners in 33 landen. Dat ging om 29 kerkverbanden, met in totaal ruim 1,1 miljoen leden, 9 theologische instituten en 21 christelijke organisaties. Al het ondersteunde mission-werk kent één rode draad: de liefde van Jezus Christus delen in de eigen omgeving, passend bij de lokale cultuur en context, in woorden en daden.

Diverse resultaten

In 2018 bood die wereldwijde samenwerking diverse bemoedigende resultaten. Zo startten 29 nieuwe gemeentes, werden 20 gemeentes zelfstandig, kregen 1.275 mensen medische hulp, rondden 18 predikanten hun theologiestudie af, werden 25.000 mensen bereikt via diverse radiostations, volgden 1.800 mensen een praktische training en ontvingen 1.629 gezinnen noodhulp.

Mission-projecten in Nederland

In 2018 stelde Verre Naasten voor het eerst budget beschikbaar voor mission-projecten in Nederland. Werkende weg wil Verre Naasten zo verkennen of ze daarbij, met haar expertise rond buitenlandse mission-projecten, een rol kan spelen als aanjager, verbinder en versterker. De focus is daarbij vooralsnog gericht op Nederlandse mission-projecten voor ‘buitenlanders’. Daarbij zoekt Verre Naasten nadrukkelijk de samenwerking met bestaande diaconaal-missionaire partners binnen de kerken.

Werken aan betrokkenheid

Rond haar 40-jarig jubileum organiseerde Verre Naasten een succesvolle campagne, waarbij ruim 100.000 euro werd ingezameld voor een school op Java (Indonesië). Verder bereidde Verre Naasten in 2018 de lancering voor van Lume, een wereldwijde beweging van vrouwen die in hun omgeving het licht van het evangelie willen verspreiden.

Voor en door kerken

Verre Naasten ondersteunt kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionaire verlangen: geloof delen wereldwijd. Het jaarverslag, inclusief de volledige jaarrekening, is te downloaden op www.verrenaasten.nl/jaarverslag2018.

Verre Naasten
Verre Naasten
23-04-2019
Hulpverlening
https://www.verrenaasten.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies