Predikant Dawden Lepcha: Mijn leven bestond uit feest en drugs

Verre Naasten – Predikant Dawden Lepcha: “Voordat ik het wist, was ik verslaafd. Vanwege mijn verslaving, moest ik 3 keer gedwongen verhuizen en met mijn studie ging het slecht. Na de laatste verhuizing begon het in mijn binnenste te knagen. Een maand lang kon ik niet slapen. Ik moest steeds denken aan Psalm 139:23.”

Dawden Lepcha (36) is predikant van de Presbyterian Free Church (PFC) in Kalimpong, India. Momenteel volgt hij de Master of Intercultural Reformed Theology (MIRT) aan de TU Kampen. In een nummer van Naast (regionale editie India Mission) vertelt hij hoe hij vanuit een leven met een verslaving op het punt kwam dat hij zijn leven aan Jezus gaf.

Drugs

Dawden: “Ik ben geboren in een christelijke familie, bezocht als kind de zondagsschool en ging regelmatig naar de kerk. Daar kwam verandering in toen ik politicologie ging studeren in Kolkata (Calcutta). Tijdens de introductieweken werden er veel feestjes georganiseerd. Ik kreeg door ouderejaars op een van die feestjes drugs aangeboden en begon dat regelmatig te gebruiken. Voordat ik het wist, was ik verslaafd. Vanwege mijn verslaving, moest ik 3 keer gedwongen verhuizen en met mijn studie ging het slecht. Na de laatste verhuizing begon het in mijn binnenste te knagen. Een maand lang kon ik niet slapen. Ik moest steeds denken aan Psalm 139:23 waar staat: Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.”

Vrede in mijn hart

“Uiteindelijk kwam er vrede in mijn hart en kon ik weer slapen. Die dag besloot ik te stoppen met drugs. De eerste maand was een hel. Tot overmaat van ramp werd ik vanwege onvoldoende resultaten van de universiteit gestuurd. Terug in Kalimpong durfde ik me van schaamte nauwelijks buiten te vertonen. Maar God had een plan met mij. Hij zorgde ervoor dat dominee Mathusela Limboo mij uitnodigde voor een seminar. Tijdens dat seminar voelde ik diep in mij dat ik mijn leven aan Jezus wilde geven.”

Terug naar de universiteit

“Sindsdien besef ik dat God ondanks mijn verleden onvoorwaardelijk van mij houdt. Ik ben weer teruggegaan naar de universiteit, nu voor een studie theologie. Eerst aan de PTS in Dehra Dun en vervolgens aan de universiteit van Kampen. Ik ben momenteel weer voor studie in Kampen vanwege mijn werk voor Hariyo Kharka, een instituut dat als doel heeft het geestelijk leiderschap te versterken door allerlei trainingen te verzorgen voor oudsten en predikanten.”

Dawden Lepcha levert graag bijdragen aan mission-diensten in Nederlandse kerken. Dawden krijgt voor zijn MIRT-studie aan de Theologische Universiteit Kampen ondersteuning vanuit het Studiefonds Kerkleiders van Verre Naasten. Wilt u de studie van Dawden mede mogelijk maken? Klik voor informatie op de link onderaan dit item.

Over Verre Naasten

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Onze missie is: geloof delen wereldwijd!

Onze visie: God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus om de wereld te verlossen. Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt, dat God regeert en daarom willen leven tot Zijn eer.

Onze missie: Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die Nederlandse kerken ondersteunt bij de uitvoering van hun missionwerk wereldwijd. Dat doen we hoofdzakelijk door het faciliteren en stimuleren van relaties tussen kerken in Nederland en verwante kerken in het buitenland. Met als doel: het vieren en beleven van samen kerk-zijn, en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend maken van Gods reddingsplan wereldwijd.

Auteur: Verre Naasten
Meer informatie: www.verrenaasten.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies