Arabische wereld domineert ranglijst onbereikten 2022

GlobalRize heeft de nieuwe ranglijst onbereikten uitgebracht. Hierop staan de 16 landen waar minder dan 1% van de bevolking christen is. Deze landen hebben samen meer dan 600 miljoen inwoners. Ongeveer een kwart van deze mensen spreekt Arabisch, een kwart Bengaals, een kwart Turks of Farsi, en een kwart spreekt een kleinere taal.

De twee landen waar het percentage christenen het laagst is, zijn Afghanistan en Somalië, waar slechts 0,02% van de bevolking christen is. Vrijwel alle landen op de lijst zijn islamitisch. De enige uitzondering is Noord-Korea, op de 10e plaats.

Arabische wereld

De lijst wordt gedomineerd door de Arabische wereld: acht van de zestien landen op de lijst zijn Arabisch. Dit geeft weer hoezeer de islam overheersend is in de Arabische wereld. In al deze landen is er een grote christelijke aanwezigheid geweest, maar in de loop van de geschiedenis is die steeds verder teruggedrongen. Dat proces zet zich nog steeds voort. Zo staat nu Irak op de lijst met een bevolking die voor 0,4% christelijk is. Dat was in 2010 nog 1,6%.

Er zouden nog meer Arabische landen op de lijst staan als er alleen naar de lokale bevolking gekeken werd. In enkele landen, zoals Saoedie-Arabië, is er een vrij hoog percentage van de inwoners christen door grote aantallen buitenlanders die er permanent wonen. Tegelijkertijd is de Arabische bevolking vrijwel zonder uitzondering moslim. De laatste jaren zijn er wel steeds meer huiskerken in de Arabische wereld waar ook christenen komen die tot geloof zijn gekomen vanuit een moslimachtergrond. Maar het gaat nu nog om zulke kleine getallen dat het nauwelijks invloed heeft op het totale percentage christenen in de Arabische wereld.

Landen met problemen

Opvallend aan de lijst met onbereikte landen is dat er veel landen op staan met grote problemen. Bij de top-3 van de lijst is dat heel duidelijk. Afghanistan heeft het afgelopen jaar weer een Talibanregime gekregen. Er zijn meer dan twee miljoen Afghaanse vluchtelingen, en ook nog eens

ruim drie miljoen Afghanen die binnen het land zelf hun eigen woonplaats zijn ontvlucht. Somalië is berucht als een land waar al lange tijd geen effectieve overheid is, waardoor het land in een status van wetteloosheid verkeert. En in Jemen is al jaren een burgeroorlog gaande, die tot nu toe bijna 400.000 doden heeft gekost.

Binnen de landen op de lijst met onbereikten zijn het de christenen die het door hun geloof nog veel moeilijker hebben dan de rest van de bevolking. Alle landen in de top-5 van de ranglijst christenvervolging van Open Doors komen ook voor op de ranglijst onbereikten van GlobalRize:

Afghanistan, Noord-Korea, Somalië, Libië en Jemen.

Het evangelie voor onbereikte landen

Als er zo weinig christenen in een land zijn, en zij ook nog eens sterk beperkt worden in de mogelijkheden om kerkdiensten te houden, zorgt dat ervoor dat de grote meerderheid van de bevolking zelfs niet de keus heeft om christen te worden. 18 Nederlandse organisaties hebben de coalitie #NoChoice gevormd om hier aandacht voor te vragen. Zij zetten zich in om de onbereikten het evangelie te vertellen. Zo zenden Frontiers, Pioneers en WEC werkers uit naar landen uit de lijst onbereikten. En GlobalRize, Jesus.net en TWR gebruiken media en internet om het evangelie te brengen aan mensen die anders niet of nauwelijks bereikbaar zijn.

De ranglijst beperkt zich tot landen met meer dan een miljoen inwoners

In 2021 bracht GlobalRize de eerste ranglijst minst bereikten uit. Die ranglijst ging uit van absolute aantallen onbereikten. Hierop stond India op de eerste plaats. Dit jaar wordt vanuit een andere invalshoek gekeken naar minst bereikten, aan de hand van het percentage christenen per land. In een vijfjarige cyclus zal steeds op een andere manier aandacht gevraagd worden voor landen en volken waar de minste mensen bereikt zijn met het evangelie. Hier is onder andere voor gekozen omdat er niet jaarlijks nieuwe betrouwbare gegevens zijn over aantallen christenen per land en

bevolkingsgroep. GlobalRize is in verschillende landen betrokken bij het opzetten van nationale databases die onbereikte gebieden zo goed mogelijk in kaart brengen.

GlobalRize – Christine Zwanenburg
GobalRize
07-02-2022
Evangelisatie
https://www.globalrize.nl/onbereikten/

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies