GlobalRize Ranglijst 2024: Onbereikten in 7 wereldregio’s

GlobalRize brengt voor het vierde jaar op rij de ‘Ranglijst Onbereikten’ uit. Deze ranglijst laat zien waar ter wereld het aantal christelijke gelovigen het laagst is en waar evangelisatie het hardst nodig is. De ranglijst van 2024 is opgedeeld in zeven wereldregio’s en benoemt in elke regio het gebied met het laagste percentage christenen.

De Ranglijst Onbereikten 2024 ziet er als volgt uit:

  1. Afghanistan in de regio Noord-Afrika en Centraal- en West-Azië
  2. Somalië in de regio Sub-Sahara-Afrika
  3. Tibet in de regio China
  4. Uttar Pradesh in de regio India
  5. Noord-Korea in de regio Overig Azië en het Pacifisch gebied
  6. Kosovo in de regio Europa
  7. Suriname in de regio Noord- en Zuid-Amerika

De zeven wereldregio’s zijn zo gekozen dat ze qua inwonertal vergelijkbaar zijn en ook zoveel mogelijk een gedeelde cultuur hebben.

Top drie: Afghanistan, Somalië en Tibet

Afghanistan, Somalië en Tibet staan bovenaan de Ranglijst Onbereikten 2024 die GlobalRize heeft uitgebracht. Afghanistan en Somalië zijn oude bekenden. Het zijn de twee landen ter wereld waar het aandeel christenen veruit het minst is. Zelfs met buitenlandse christenen die er wonen meegerekend, is er maar één christen op elke 5.000 inwoners. Afghanistan ligt in de regio Noord-Afrika en Centraal- en West-Azië, die met 4% christenen het laagste aandeel christenen telt van alle regio’s op de ranglijst. Sub-Sahara-Afrika, de regio waarin Somalië ligt, heeft een percentage van 57% christenen; binnen de regio is Somalië met 0,02% dus een uitzonderlijk geval.
Tibet is een nieuwkomer op de lijst. In China ligt het percentage christenen inmiddels op 7%, maar daar is in Tibet weinig van te zien: slechts 0,3% van de bevolking is christen.

GlobalRize actief in onbereikte gebieden

In een groeiend aantal talen die in de onbereikte gebieden gesproken worden, is GlobalRize actief. Een Afghaan die christen werd en naar Zuid-Amerika gevlucht is, deelt het evangelie online in het Dari en Pashto, twee talen die in Afghanistan gesproken worden.
In het Somalisch heeft GlobalRize weliswaar nog geen activiteiten, maar er is wel regelmatig contact met Somaliërs. Tot nu toe hebben 171 Somaliërs via een online Bijbelcursus van GlobalRize contact gehad met een mentor.
Een aanzienlijk deel van het bereik van ons taalteam Nederlands is in Suriname.
In de talen Hindi en Albanees, die resp. in Uttar Pradesh en Kosovo gesproken worden, is GlobalRize actief. Tibet en Noord-Korea zijn op dit moment helaas niet te bereiken via het internet.

Meer informatie: Ranglijst
Auteur: Esther Visser
Web: www.globalrize.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies