Cursist BiblBasics-cursus: Ik heb een nieuw leven met God nodig

In Thailand zijn ongeveer duizend mensen begonnen aan onze BiblBasics-cursus. Bij een aantal cursisten leidt het doen van de cursus tot een radicaal andere kijk op het christelijk geloof. En er zijn cursisten bij die graag gedoopt willen worden!

Aan het eind van de cursus krijgen cursisten de mogelijkheid om te vertellen wat ze hebben opgestoken. Een cursist vertelde ons:

‘Vroeger dacht ik dat christenen de zondigste mensen op aarde waren. Ze hoeven immers alleen maar hun zonden te belijden en dan worden ze er niet voor gestraft. Nu weet ik dat dat niet zo is. God beproeft christenen ook. Het gaat om volharding en vertrouwen op God, dan kun je staande blijven.’ In het Thaise boeddhisme is het van belang om goed karma op te bouwen – je goede daden moeten zoveel mogelijk de slechte compenseren. Van het uitwissen van schuld door vergeving is geen sprake.

Een ander vertelt: ‘Ik weet nu dat echte bekering nodig is. Wij moeten God vrezen en ons van zonde afkeren. We moeten niet denken dat we nonchalant met zonde om kunnen gaan. Dank God voor mijn mentor die me steeds goed advies heeft gegeven en bemoedigd heeft met Gods Woord.’

Verlangen naar de doop

Een andere vraag is: Wil je gedoopt worden?

‘Ja,’ vertelt een cursist, ‘ik heb wanhopig een nieuw leven met God nodig.’

Een ander geeft aan graag naar de kerk te willen:

‘Ik geloof nu in God. En een christen moet de sabbat eren. Maar hoe doe je dat als er in heel je provincie geen kerk te vinden is?’ Deze cursist geeft ook aan dat hij graag gedoopt wil worden. Dit antwoord laat zien hoe hard het nodig is om kerken te planten in gebieden waar die nog niet zijn.

De ware weg

Op de vraag ‘Geloof je in Jezus als je Zaligmaker? Als je nog twijfels hebt, wat zijn die?’ geeft een cursist als antwoord: ‘Ik geloof zonder twijfel in Jezus als mijn Verlosser. Ik ben er klaar voor om Zijn discipel te zijn. Ik ben er klaar voor om aan anderen te laten zien dat ik een kind van God ben. Wie in Christus gelooft, wordt gered van zonde.’

Een ander merkt dankbaar op: ‘Het kennen van de wil van God helpt mij om de goede en ware weg van het leven te vinden.’

Wat is het prachtig als mensen de waarheid van Jezus Christus ontdekken!

Wat wij doen in Thailand

In Thailand werkt GlobalRize samen met OMF International. Op sociale media hebben we 190.000 volgers, en elke maand zijn er ongeveer 80.000 mensen die onze berichten liken, delen of in gesprek gaan. Bijna 1000 mensen zijn begonnen aan een bijbelcursus. Al 63 cursisten hebben een cursus met mentor afgerond. Op de website staan nu zo’n 30 artikelen waarin geloofsvragen worden besproken. De website is door ruim 3000 bezoekers gevonden en bekeken.

Thailand

Aantal inwoners: 69.737.000

Aantal onbereikten: 61.512.000 (88,2%)

Thailand betekent ‘het land van vrije mensen’, omdat het nooit een kolonie is geweest. De regering is redelijk stabiel. Toch is er onvrijheid: in alle takken van de samenleving is er sprake van corruptie – zowel in de overheid als in het zakenleven.

Ondanks vierhonderd jaar zending is slechts één procent van de bevolking christen. En bijna de helft van de protestantse christenen is afkomstig uit (berg)stammen. Het gebrek aan groei van het aantal christenen komt voor een deel door onvoldoende Thais leiderschap binnen de kerken. In ruim tachtig procent van de Thaise subdistricten is geen enkele kerk te vinden! Het boeddhisme, vermengd met geesten- en voorouderverering, is zeer dominant.

Heel mooi is het doel van nationale kerkleiders om alle 80.000 dorpjes en gehuchten met het evangelie te bereiken. Om dit te verwezenlijken zijn er allerlei plannen gemaakt: het opzetten van een landelijk gebedsnetwerk, leiderschapsontwikkeling, onderzoek, hulp aan dorpen en wijken – en dat alles naast evangelisatie.

Een bijzondere ontwikkeling is de opwekking die sinds een aantal jaren in het midden van het land aan de gang is. Er zijn inmiddels honderden huiskerken gestart en duizenden mensen gedoopt. Nu COVID op zijn eind loopt, zijn er maar liefst drieduizend nieuwe gelovigen die wachten op de doop!

GlobalRize – Esther Visser
Videostill – GlobalRize
25-02-2022
Evangelisatie
https://www.globalrize.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies