Verbijstering om Oekraine: Heer ontferm U

De oorlog in Oekraïne is in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: “Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: “Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld.” Het moderamen roept protestantse gemeenten in Nederland op om zondag te bidden voor Oekraïne.

Verbonden met Oekraïne

Er is al jarenlang een hechte band tussen de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie met partners en kerken in Oekraïne. De Reuver: “We voelen ons vandaag meer dan ooit met hen verbonden, en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het erop aan dat je samen bidt om vrede.”

Beschermen van mensenlevens

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraïne te stoppen. “Wij zijn ervan overtuigd dat dialoog – gebaseerd op de beginselen van internationaal recht en respect voor vastgestelde nationale grenzen – de juiste weg was en is voor het oplossen van de spanningen. Wij roepen op tot onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden en tot bescherming van mensenlevens en gemeenschappen die door dit geweld worden bedreigd,” is de gezamenlijke verklaring.

Geef voor noodhulp Oekraïne: Kerk in actie

Ds. René de Reuver sluit zich van harte aan bij deze oproep en roept protestantse gemeenten op zondag in de kerkdiensten te bidden voor Oekraïne: “Laten we samen in gebed gaan voor alle mensen die zo zwaar lijden in deze situatie. Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.” Ook op Aswoensdag, 2 maart, wordt opgeroepen tot wereldwijd gebed. Kerken kunnen ook bij dit moment aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne.

Samen bidden voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,

iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.

In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.

Laat geweld en wapengekletter stoppen,

de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,

zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,

geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden

niet onnodig uitvergroot worden,

maak dat Uw visioen van verzoening

en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven

bij angst en strijd gehoord worden,

geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen,

dat vrede gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar,

van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld,

waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam,

Amen

Kerk in Actie
© Henk-Jan Oudenampsen
25-02-2022
Buitenland
https://www.kerkinactie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies