Rol van kerken voor migranten steeds groter

“Het voorgenomen strengste asielbeleid ooit, betekent dat kerken een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in de samenleving voor migranten”, dat verwacht Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie. Op dinsdag 4 juni gaat hij in Utrecht op werkbezoek bij stichting De Toevlucht, Villa Vrede en Huis van Vrede.

Met de nieuwe politieke wind die er binnenkort in ons land gaat waaien, lijkt de situatie voor vluchtelingen, migranten en ongedocumenteerden er flink op achteruit te gaan. Kerken en maatschappelijke organisaties zullen op deze nood moeten gaan acteren. De Groot zal met verschillende partijen in gesprek gaan, over de impact van toekomstige maatregelen op hen en op de kerk.

’s Middags heeft Jurjen de Groot een ontmoeting met Rachel Streefland, wethouder Asiel en Integratie in Utrecht.

Programma

9.30 – 10.30 Stichting De Toevlucht (dag- en nachtopvang ongedocumenteerde mannen)
10.45 – 11.45 Villa Vrede (dagopvang ongedocumenteerden)
12.00 – 13.00 lunch Huis van Vrede (pioniersplek en tevens o.a. buurtcentrum en inloophuis)
14.00 – 15.00 Gemeente Utrecht: gesprek met wethouder Streefland

Visie Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk komt op voor een vluchtelingenbeleid dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag en het Kinderrechtenverdrag. De kerk staat hierbij midden in de samenleving en is tegelijk kritisch als afspraken niet nagekomen worden (helpen onder protest).

Auteur: Oetze Deelstra
Web: www.protestantsekerk.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies