Protestantse Kerk is dringend op zoek naar nieuwe predikanten

De Protestantse Kerk in Nederland is dringend op zoek naar nieuwe voorgangers. Op 28 april wordt daarom een Roepingenzondag georganiseerd. De bedoeling is om mensen te motiveren theologie te gaan studeren.

Veel gemeentepredikanten stoppen met hun werk, terwijl steeds minder studenten kiezen voor een opleiding theologie. Om het predikantentekort te bestrijden, is het van belang dat meer studenten kiezen voor de opleiding theologie.

Een gemiste kans

Scriba van de generale synode, René de Reuver, zegt dat dit hard nodig is: “Er kiezen nog maar weinig jongeren voor een vervolgstudie theologie en voor het ambt van voorganger. Dat is jammer voor de kerk, maar ook een gemiste kans. De kerk kan veel nieuwe voorgangers gebruiken. Bovendien is de studie heel uitdagend en het werk verrijkend. Op Roepingenzondag moedigen we je aan om bij jezelf na te gaan of jij je niet geroepen weet om voorganger in de Protestantse Kerk te worden.”

Studiefonds

Kortgeleden werd al een studiefonds opgericht om onder andere zij-instromers die theologie willen volgen om gemeentepredikant te worden in de Protestantse Kerk, financieel te ondersteunen. Onder andere het instellingsgeld kan hier gedurende de studieperiode mee gefinancierd worden.

Roepingenzondag

Roepingenzondag vindt plaats op de vierde zondag na Pasen. Op deze dag kunnen voorgangers bijvoorbeeld aandacht vragen voor het onderwerp ‘roeping’, en kan er in kerkdiensten gebeden worden voor dit onderwerp. Hier zal ook (liturgisch) materiaal voor aangereikt worden.

Auteur: Oetze Deelstra:
Web: www.protestantsekerk.nl
Steun: Studiefonds
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies