Jan Pieter Mostert: Deze vluchtelingencrisis kan heel groot worden

Door de huidige oorlog in Oekraïne slaan veel mensen op de vlucht. Een deel van deze Oekraïners vindt in Nederland een veilig onderkomen bij gastgezinnen of in opvanglocaties. Stichting Gave laat vluchtelingen ervaren dat ze gezien en geliefd zijn en biedt ondersteuning aan kerken en christenen die bij de opvang of hulp aan vluchtelingen betrokken zijn of willen worden.

Doordat de huidige opvangcentra in Nederland al overvol zijn, is het vinden van alternatieve opvanglocaties momenteel een grote uitdaging. Gemeentelijke overheden regelen waar mogelijk noodopvang. Dit vindt onder meer plaats in Amsterdam, Utrecht en Harskamp. Daarnaast hebben veel Nederlanders hun huizen opengesteld voor kleinschalige opvang als gastgezin.

In de allereerste plaats hebben de Oekraïense vluchtelingen een veilige plek nodig. Daarbij verlangen ze vooral naar rust. Gave moedigt kerken en christenen aan deze vluchtelingen een warm welkom te bieden. Kennis over zaken als interculturele communicatie, omgaan met trauma en praktische tips beschikbaar is beschikbaar op www.gave.nl/oekraine en door middel van filmpjes en webinars. Ook is er een helpdesk gestart voor vragen over de omgang met Oekraïners (oekraïne@gave.nl). Gave ondersteunt gastgezinnen met vragen op pastoraal vlak.

Gastgezinnen kunnen zich melden en ontvangen later informatie hoe Gave hen hulp zal bieden. In een later stadium komen traumahulp, werk en het bieden van activiteiten zoals taallessen, ontmoetingen en kerkdiensten aan de orde. Voor de eerste ontvangst zijn welkomsttasjes en bemoedigingskaarten in de Oekraïense taal beschikbaar om uit te delen.

Jan Pieter Mostert, directeur van Stichting Gave: “Grote aantallen vluchtelingen lijken naar ons land te komen. De kans is groot dat deze vluchtelingencrisis groter wordt dan de recente crisis van 2015-2016. Het is een crisis die er om vraagt dat het Nederlandse volk zich van zijn beste kant laat zien en zich samen sterk maakt voor mensen in nood.”

Om de hulp aan vluchtelingen te bundelen en te versterken, werkt Gave samen met diverse andere organisaties, er zijn constructieve gesprekken over samenwerking met o.a. Geloofsinburgering, Leger des Heils, 4M en Ontmoeting.

Over Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Stichting Gave – Rien Bregman
Videostill – Operatie Mobilisatie
18-03-2022
Hulpverlening
https://www.gave.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies