Stichting Gave: Veiligheid voor christenen in Iran is verslechterd

De veiligheid van afvalligen en bekeerlingen in Iran is verslechterd. Toch meent de staatssecretaris in het onlangs aangepaste landenbeleid Iran dat er voor groepen afvalligen en bekeerlingen minder vaak reden is om asiel te verlenen dan tot nu toe. Stichting Gave maakt zich hier zorgen over en heeft op 7 februari een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om aandacht hiervoor te vragen.

Volgens Gave heeft de staatssecretaris zijn besluit gebaseerd op de toenemende secularisatie in Iran. Hierdoor wordt afvalligheid van de islam en bekering tot een ander geloof steeds meer geaccepteerd in de Iraanse samenleving. Van der Burg veronderstelt dat dit tot minder asielaanvragen zal leiden.

Religieverlaters

Gave benadrukt in de brief echter, dat deze bekeerlingen en afvalligen (‘religieverlaters’) vervolgd worden door de Iraanse overheid. Deze overheid keert zich juist tegen deze secularisatie, zoals in september 2022 bleek bij de bloedige reactie op de protesten na de arrestatie van Masha Amini vanwege overtreding van de religieuze kledingwetten. President Raisi van Iran benadrukte daarbij dat vrouwen zich moeten bedekken, omdat het een religieuze noodzaak is. Overtreding van de islamitische voorschriften in het openbaar kan in Iran zwaar bestraft worden.

Geheime huiskerken

Ook de christenen in Iran durven steeds minder uiting te geven aan hun geloof uit angst voor vervolging. Dit betreft niet alleen de leiders van de geheime huiskerken, maar ook gewone bezoekers van die kerken. Reden voor Gave om bij de Tweede Kamer aandacht te vragen voor dit besluit.

Over Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave helpt christenen om vluchtelingen in Jezus’ naam te zien en lief te hebben.

Kijk voor meer informatie op: www.gave.nl
Auteur: Rien Bregman
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies