Stichting Gave kritisch over rapport IND: Grotendeels gevolg eigen beleidskeuzes

HARDERWIJK – Stichting Gave heeft een uitgebreide reactie gestuurd naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport ‘Stand van de Uitvoering’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In dit rapport stelt de IND dat de behandeling van bekeringszaken van asielzoekers complexer wordt onder invloed van de maatschappij, politiek en rechtspraak en dat de uitvoering hierdoor onder druk staat. Gave, die onder meer dossiers onderzoekt van asielzoekers die tot het christendom zijn bekeerd, meent echter dat de IND hierbij vooral de hand in eigen boezem mag steken.

De toegenomen complexiteit is volgens Gave grotendeels een gevolg van de beleidskeuzes die de IND in het verleden zelf heeft gemaakt en meent dat die keuzes beter heroverwogen kunnen worden. Gave merkt dat de IND met name kijkt naar de wijze waarop een asielzoeker in het verleden tot bekering is gekomen en de reden waarom dit is gebeurd, in plaats van te kijken naar de huidige activiteiten. “Soms lijkt het alsof iemand zijn bekwaamheid als wiskundeleraar moet bewijzen met verklaringen over hoe hij vroeger heeft leren rekenen en waarom hij dat leuk vond”, zegt Marnix Visscher, juridisch adviseur bij Gave.

De Raad van State heeft geconstateerd, dat het beleid van de IND ook voorschrijft om nadrukkelijk te kijken naar de huidige geloofsactiviteiten. Hierdoor wordt een zaak wel complexer. Volgens Gave is het dan ook beter om de aandacht hiernaar te verleggen, omdat de huidige activiteiten van een christelijke asielzoeker veel meer zegt over het risico dat hij loopt in het land van herkomst.

Tenslotte merkt Gave een tekort aan goed opgeleide medewerkers bij de IND. Dit is deels een gevolg van politieke beleidskeuzes. Door het gebrek aan capaciteit kunnen medewerkers onvoldoende worden vrij geroosterd voor de benodigde opleidingen en trainingen. Tegelijkertijd zorgt personeelsverloop voortdurend voor het weglekken van kennis en ervaring binnen de organisatie, waardoor nieuwe medewerkers weer opgeleid moeten worden. Hierdoor blijft er geen ruimte meer over voor de benodigde vervolgtrainingen.

Gave heeft op 15 juni 2022 een uitgebreide reactie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer. Deze reactie is te vinden op de website van Gave: www.gave.nl

Over Stichting Gave

Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en bij God. Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan.

Stichting Gave – Rien Bregman
© Toff-fotografie – Tobias Huizing
16-06-2022
Samenleving
https://www.gave.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies