Werk stichting Stephanos groeit dankzij trouwe achterban

Stichting Stéphanos heeft gisteren haar jaarverslag over 2021 gepubliceerd. In het jaarverslag is uitgebreid te lezen over de voortgang van het werk in Nederland en de projecten in Malawi en Zambia.

Directeur/bestuurder J. van der Ham; “We zijn dankbaar voor alles wat in 2021 mocht worden gedaan. God is goed geweest voor ons allen, waardoor we ons werk konden doen. Ondanks alle beperkingen hebben er acties en online-zangavonden plaats kunnen vinden”. Ook in financieel opzicht is er reden tot dankbaarheid; “Ondanks dat het voor velen een moeilijk jaar was, werden we door onze trouwe achterban verblijd met substantieel hogere inkomsten, waardoor er een aantal noodzakelijke reserveringen gemaakt konden worden”.

In het jaarverslag is onder andere te lezen dat Jos en Caroline Nieuwenhuijse met hun zoontje vorig jaar zijn uitgezonden voor het project in Zuid-Malawi. En dat in 2021 ook het project in Midden-Malawi (Talandira Harvest Centre in Lilongwe, het werkterrein van veldwerker Karin van Meeuwen en haar team) officieel werd ondergebracht bij Stéphanos Foundation Malawi. Voor die tijd was dit project in handen van Stand as One Ministry Canada. Eind 2021 kon Stéphanos berichten dat tot grote dankbaarheid 3 veldwerkers zijn aangenomen. Nico en Janneke den Hartog-de Visser met hun 4 kinderen, zullen zich samen met Karin gaan inzetten voor het vele werk in en rond Lilongwe, Malawi. Inmiddels zijn de taalstudie en de andere voorbereidingen hiervoor in volle gang. Ook werd Sanne Wittingen aangenomen, zij is inmiddels uitgezonden. Sanne wordt ingewerkt om het team in Zambia te gaan versterken.

Nadat in de loop van 2021 de stichting Timotheos een rapport naar buiten heeft gebracht over het reilen en zeilen binnen hun organisatie, is er meer ruimte gekomen voor samenspraak en samenwerking. Daarvan heeft Stéphanos dankbaar kennis genomen en hebben we als beide organisaties de kans benut om elkaar beter te leren kennen, zowel op bestuurlijk niveau in Nederland als op het uitvoerend niveau in Malawi. J. van der Ham: “We hopen dat dit verder zal mogen worden bestendigd in het belang van onze Afrikaanse naaste in nood”.

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en (Bijbel)onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk zijn gericht op evangelisatie.

Stephanos – J van der Ham
Stichting Stephanos
16-06-2022
Hulpverlening
https://www.stephanos.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies