Evangeliserende website Stéphanos trekt wereldwijd bezoekers

Dat staat te lezen in het jaarverslag van Stichting Stéphanos dat vandaag werd gepubliceerd. In het jaarverslag is uitgebreid te lezen over de voortgang van het werk in Nederland en de projecten in Malawi en Zambia. 

Directeur/bestuurder J. van der Ham: “Ondanks de grote problemen waar men in Afrika mee kampt, mogen we toch ook de zegeningen van ons werk tellen. Veel is er waar we dankbaar voor mogen zijn. Het is bijvoorbeeld bemoedigend als we zien dat de mensen die in onze programma’s zijn opgenomen, hun oogst vergroot zien en hiervan kunnen leven en zelfs kunnen verkopen. Het is bemoedigend om te zien wanneer Bijbeltrainingen worden afgerond met een certificaat. Opbrengst uit arbeid, waarbij de Heere de wasdom heeft gegeven.” 

De cycloon Freddy

Ook in 2023 heeft in Malawi en Zambia het Evangelie geklonken. Daarnaast is er veel diaconaal werk uitgevoerd. Zo is in het jaarverslag te lezen dat de cycloon Freddy er in het zuiden van Malawi voor zorgde dat gewassen werden weggespoeld voordat er geoogst kon worden, met honger als gevolg. Stéphanos heeft nood- en economische landbouwhulp verleend waar mogelijk. Daarnaast zijn er in Malawi diverse trainingen gegeven, en diverse leercentra, waterputten, toiletgebouwen, mobiele HIV klinieken en fietsambulances opgeleverd, aldus het jaarverslag.

Welvaartsevangelie

Van het project in Zambia wordt in het jaarverslag onder andere vermeld dat in 2023 vanuit de lokale bevolking het verzoek kwam om een training te geven over het al maar oprukkende “welvaartsevangelie”. Er is om die reden een nieuwe training voor jongeren ontwikkeld met onderwerpen als: de Bijbel, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, gebed, waarheid en leugen. Andere, al bestaande trainingen gaan o.a. over Het gebed des Heeren, De Apostolische Geloofsbelijdenis, sociale vaardigheden en Christelijke families. 

Mooie resultaten

Ook valt in het jaarverslag te lezen dat er mooie resultaten zijn te melden over de online activiteiten in Zambia: De door Stéphanos veldwerkers opgezette websites waarop o.a. Christelijke literatuur in het Engels te vinden is, filmpjes met Bijbelverhalen, Christelijke liederen voor kinderen en trainingen, worden inmiddels bezocht door mensen van over de hele wereld. 

Financieel

Financieel mocht het goed gaan, maar er zijn ook zorgen. Johan van der Ham: “Hoewel het ons in financieel opzicht opnieuw goed mocht gaan, hebben we grote zorgen over de situatie in Afrika. Vooral in Malawi merken wij de effecten van de elkaar opvolgende natuurrampen, de hoge inflatie en de daardoor steeds hogere kosten voor het bedienen van dezelfde doelgroep. Dat zal in de toekomst steeds meer vragen om strategische keuzes en doordenking van de manier waarop wij ons werk in Afrika uitvoeren. Daarnaast is het ons verlangen om in 2024 nog meer in te zetten op structurele hulp.”

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en (Bijbel)onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk zijn gericht op evangelisatie.

Auteur: Dhr. J. van der Ham
Foto: Evangelisatie door Stéphanos veldwerkers in Zambia
Beeld: Stichting Stéphanos
Web: www.stephanos.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies