Vandaag is het Wereldvluchtelingendag

Dit jaar ligt de focus op het recht om veiligheid te zoeken. Ieder mens heeft het recht om veiligheid te zoeken – wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen en wanneer ze ook gedwongen worden te vluchten.

Meer dan honderd miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking. Vandaag, op Wereldvluchtelingendag, is er extra aandacht is voor dit veel te hoge aantal. Ook christenen moeten vluchten, soms zelfs voor hun geloof. Uit onderzoek van Open Doors blijkt dat dit in tientallen landen het geval is.

Christenen over de hele wereld worden uit hun huis verdreven vanwege hun geloof. Volgens Open Door is dit een doelbewuste strategie om christelijke bevolkingsgroepen te verzwakken, tot zwijgen te brengen of zelfs volledig uit te roeien. In De Nieuwe Morgen praat Youri hierover verder met Wiebe Strikwerda, voorlichter bij Open Doors.

Gevluchte christenen

Iemand die zijn huis moet verlaten op basis van persoonlijke vervolging, is een vluchteling. Zij verlaten hun eigen land om ergens anders een veilig verblijf te vinden. Dat kan zijn vanwege politieke voorkeur, ras, etniciteit of geloof. De laatste factor komt meer voor dan we denken.

Bij vluchtelingen denken we snel aan grote rampen of conflicten. Voor christenen begint het juist vaak in kleine kring, bij de familie. Wiebe vertelt: “Als iemand zicht bekeert, wordt hij of zij gezien als iemand die de eer van de familie aantast. Ze worden vervreemd van hun familie en omgeving. Dat gaat gepaard met agressie en geweld. Deze mensen vluchten van die onveilige situatie.”

Op grote schaal toegepast

Dit fenomeen ziet Open Doors ook op grote schaal gebeuren. Dan is de overheid erbij betrokken, legt Wiebe uit: “Het begint vaak bij de kerkelijke leider van een bepaald gebied. Hij wordt fysiek of psychologisch aangevallen. Als zo’n iemand vertrekt, ontstaat er angst en twijfel bij de gemeenschap. Langzaam maar zeker valt zo’n gemeenschap dan uit elkaar.”

Op deze manier worden christelijke gemeenschappen doelbewust uit elkaar gedreven. Dit gebeurt over de hele wereld; van Zuid-Amerika tot in Azië. Van de 76 landen die Open Doors in de gaten houdt, komt dit in 58 landen voor.

Weinig aandacht voor religieuze achtergrond

Wanneer een vluchteling een veilige plek vindt, kan hij of zij daar een verblijfsstatus aanvragen. In dit hele proces is opvallend weinig aandacht voor religieuze achtergrond: “Als je in een nieuwe omgeving komt waar veel ontheemden wonen, wordt er heel weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld het christelijke geloof. Dat zorgt ervoor dat christenen alsnog vervolgd worden in hun nieuwe gemeenschap. Als de overgrote meerderheid van zo’n gemeenschap geen religie aanhangt, is het moeilijk om je eigen religie te uiten.”

Als je christen bent, is het geloof een heel belangrijk deel van je leven. Dat geldt ook voor mensen in een vluchtelingenkamp. De kerk heeft hier een belangrijke taak, vindt Wiebe: “Het is aan de kerk om die nood te zien en te zorgen dat vluchtelingen hun plek in een christelijke gemeenschap vinden.”

Hier kun je de uitzending van Groot Nieuws Radio terugluisteren: www.grootnieuwsradio.nl

Groot Nieuws Radio
© Henk-Jan Oudenampsen
20-06-2022
Hulpverlening
https://www.grootnieuwsradio.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies