Operatie Mobilisatie organiseert in november: Week van Gebed

Nog zoveel mensen kennen Jezus niet. Omdat ze nog nooit van Hem hebben gehoord of omdat Hij in hun wereld iemand anders is dan de Zoon van God. Ze hebben geen Bijbel, geen christen in de buurt die het hen uit kan leggen. Om deze mensen, deze kinderen van God, te bereiken, is gebed nodig. Dit doen we graag samen met de christenen in Nederland.

Daarom organiseren wij de Week van gebed van 6 tot 12 november. Een week waarin we samen bidden voor meer arbeiders, vrijmoedigheid, open deuren en wijsheid. Een Week van gebed voor de mensen die Jezus (nog) niet kennen. Wij geloven dat gebed de hemel opent. Dat God Zich laat smeken. Dat onze bewogenheid voor Zijn kinderen Hem in Zijn Vaderhart raakt.

Speciaal voor de kerken bieden we een pakket aan, waarmee zij invulling kunnen geven aan deze Week van gebed. Je kunt ook als individu meedoen. Elke dag ontvang je een video, waarin je kennismaakt met de plaatsen waar veel onbereikte mensen wonen en ontvang je de bijbehorende gebedspunten. Ontdek nieuwe, creatieve manieren om te bidden en doe mee met de gebedswandeling die je in je eigen omgeving kunt doen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden voor deelname verwijzen we naar www.operatiemobilisatie.nl/weekvangebed

Over Operatie Mobilisatie (OM):

Operatie Mobilisatie is een wereldwijde beweging van Jezus-volgers die zich in meer dan 115 landen inzet voor de verspreiding van het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan geloofsgemeenschappen die het Evangelie hoorbaar, zichtbaar en tastbaar maken. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. Kijk voor meer informatie op www.operatiemobilisatie.nl en www.teenstreet.nl.

Operatie Mobilisatie – Anne-Lynn Wilbrink
Operatie Mobilisatie
07-10-2022
Evangelisatie
https://www.operatiemobilisatie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies