Duizenden collectanten langs de deuren voor kinderen van vluchtelingen in Griekenland

Vluchtelingenkinderen in Griekenland maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Zij hebben onze steun meer dan ooit nodig. Daarom organiseert Kerk in Actie van 21 tot en met 26 november opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Daarmee wordt deze kwetsbare kinderen voedsel, zorg, kleding, onderwijs en waar mogelijk een betere plek geboden.

In Griekenland wachten nog altijd tienduizenden vluchtelingen in grote onzekerheid hun asielprocedure af. Daarom organiseert Kerk in Actie voor het derde jaar op rij een landelijke huis-aan-huiscollecte voor kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland. Directeur Jurjen de Groot: “Voor kinderen op de vlucht heeft de onzekere situatie rampzalige gevolgen. We horen van kinderen die op hun vierde al suïcidaal zijn. Kerk in Actie ondersteunt onder andere hulpprojecten van de Griekse kerk die al jaren omziet naar kwetsbare vluchtelingenkinderen in hun land. Vanuit Nederland blijven wij hen ondersteunen in dit belangrijke werk. Samen helpen waar geen helper is.”

Een beter leven

In Griekenland werkt Kerk in Actie samen met drie partnerorganisaties: Borderline op Lesbos, en Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe kerk die vluchtelingen en daklozen op het Griekse vasteland hulp bieden. Jaarlijks komen duizenden vluchtelingenkinderen in Griekse vluchtelingenkampen terecht. Samen met de drie partners werkt Kerk in Actie in Griekenland aan een beter leven voor deze kinderen. Naast voedsel, kleding, zorg en onderwijs helpt Kerk in Actie hen op een betere plek te komen én investeert in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Daarnaast blijft Kerk in Actie, samen met kerken in heel het land, het onrecht aankaarten bij de Europese en Nederlandse politiek.

Hulp voor kwetsbare groep

Afgelopen zomer bezocht Jurjen de Groot een opvanghuis voor minderjarige vluchtelingen van de Griekse kerk in Athene. “Je hart breekt als je deze jonge kinderen ziet, moederziel alleen in een vreemd land, de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt in hun ogen weerspiegeld. Er zijn zelfs kinderen van 10 jaar bij die alleen zijn gevlucht.” Hij is onder de indruk van de liefde en aandacht die vluchtelingenkinderen krijgen in de opvanghuizen. “Kinderen krijgen onderdak, eten, juridische begeleiding, maar ook taal- en computerlessen en er is tijd voor ontspannende sportactiviteiten.” Met het geld dat door collectanten wordt opgehaald kan deze hulp blijven doorgaan. De Groot: “We kiezen juist projecten uit mensen geholpen worden voor wie weinig oog is, de kwetsbare groep.”

Delen met naasten

Van 21 t/m 26 november a.s. gaan duizenden collectanten in honderden plaatsen in Nederland langs de deuren. Daarnaast kan iedereen die dat wil via kerkinactie.digicollect.nl meedoen met een online collectebus. “Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen met onze naasten”, vertelt een collectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe we in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar voor mensen die zo’n druppel krijgen is het heel belangrijk. De invloed die we wel hebben, moeten we benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.”

Wereldwijd tegen armoede en onrecht

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Kerk in Actie – Marleen de Sterke
Videostill – Kerk in Actie
18-11-2022
Hulpverlening
https://www.kerkinactie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies