Evangelie en Moslims organiseert Vrouwendag

Op 18 maart 2023 organiseert Evangelie & Moslims opnieuw de jaarlijkse Naïma-Vrouwendag: een dag van ontmoeting en bemoediging voor christenvrouwen die contact (willen) hebben met moslimvrouwen en daarbij een getuige van Jezus willen zijn.

Dit jaar is het thema: ‘Wat heb ik te vertellen?’
Als christenvrouwen dragen we het evangelie vaak uit door middel van praktische hulp, maar ervaren we juist schroom om daarbij het evangelie niet alleen in daad maar ook in woord te delen. Het thema van dit jaar verwoordt deze schroom en vormt het beginpunt van een gesprek over hoe we ook met onze woorden vrijmoedig kunnen getuigen van wie Jezus is.

Het programma bestaat onder meer uit getuigenissen van moslimvrouwen die christen zijn geworden, muziek en zang en een Oosterse lunch. De spreker in het ochtendprogramma is Christine Ghatas. Christine en haar man zijn werkzaam als zendelingen bij European Christian Mission en zijn sinds 1987 werkzaam in een kerkgemeenschap voor mensen van Arabische achtergrond in Brussel.

In de middag zijn er verschillende workshops te volgen. De Naïma Vrouwendag wordt gehouden in kerkgebouw De Fontein te Bunschoten-Spakenburg, van 10.30 tot 16.00 uur. In verband met de lunch is aanmelding verplicht.

Datum: 18 maart 2023
Plaats: De Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten-Spakenburg
Tijd: 10.30 uur – 16.00 uur (inloop vanaf 10:00 uur)
Kosten: Er is een collecte voor het dekken van de onkosten.
Meer informatie en aanmelden: www.evangelie-moslims.nl/naima

Over Evangelie & Moslims
Stichting Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

Datum: 2 februari 2023
Auteur: Evangelie en Moslims
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: www.evangelie-moslims.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies