CHE krijgt uitstekende beoordeling Master Leren en Innoveren

Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan erg tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en Innoveren die Driestar hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede en Viaa gezamenlijk geven. Op alle onderdelen hebben studenten de hoogste score gegeven, zodat deze master als excellent beoordeeld is.

De NSE wordt jaarlijks afgenomen en geeft een indruk van de mate waarin studenten tevreden zijn over hun opleiding. De resultaten, die deze week bekend zijn gemaakt in de Keuzegids Masters 2023, zijn gebaseerd op gegevens die vorig jaar (2022) zijn opgehaald bij studenten. De studenten beoordelen de inhoud, de docenten, toetsing, voorbereiding op hun loopbaan en de sfeer van hun opleiding.

Annelies Kraaiveld, opleidingsmanager van de master, is blij met de resultaten. “We hechten veel waarde aan het oordeel van studenten. Het is belangrijk om studenten een opleiding te bieden die past bij de praktijk van elke dag, om zo te blijven ontwikkelen en te leren. Als samenwerkende hogescholen leveren we graag een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort.” ”We zetten ons maximaal in om zo veel mogelijk bekwame leerkrachten op te leiden voor een betekenisvolle plek in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoge waardering voor de Master Leren & Innoveren onderstreept dat dit vrijwillige, intrinsiek gemotiveerde initiatief met weinig overhead en met nauwelijks extra bestuurlijke inspanningen tot excellente resultaten leidt.”

Nederlandse masterstudies worden door studenten over de gehele linie uitstekend gewaardeerd. Dat staat in de nieuwe, volledig digitale Keuzegids masters, die donderdag 9 maart verschijnt. Naast deze master zijn er landelijk nog 16 studies die op alle thema’s het hoogst mogelijke resultaat behaalden.

Datum: 17 maart 2023
Auteur: CHE
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: www.che.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies