Wim Grandia: Bid voor Israël, het is ook een geestelijke strijd

Christenen voor Israël – Wim Grandia roept de kerk op om te bidden Israël: “We kunnen in ons gebed invloed hebben op wat er nu gaande is.” In veel kerken is Israël een lastig onderwerp: veel predikanten en voorgangers willen daar liever hun vingers niet aan branden. Het is niet alleen een fysieke, maar ook een geestelijke strijd.

Het nieuwe boek van Wim Grandia

Het bijbelboek Openbaring… wat moeten we daarmee? Waarom zou je de moeite nemen om het boek te lezen en te bestuderen? Wat moet je met al die apocalyptische beelden en vaak lastig te begrijpen symboliek? En al die verschillende meningen over de eindtijd, wederkomst, opname voor, tijdens of na de grote verdrukking… dat leidt toch alleen maar tot heibel in de kerk? Nee, het bijbelboek Openbaring lijkt zijn naam allerminst waar te maken…

Veelbelovende woorden

En dat zou ons meteen al aan het denken moeten zetten. Zou een bijbelboek dat begint met de veelbelovende woorden ‘Openbaring van Jezus Christus’ niet juist duidelijk moeten zijn, en duidelijkheid moeten scheppen? Kan het zijn dat we dreigen te missen wat God ons juist wil vertellen? De profeet Amos maakt in het Oude Testament al duidelijk dat God niets doet wat Hij niet aan Zijn dienaren, de profeten, heeft onthuld. Als dat zo is, is het juist van groot belang dat wij gaan ontdekken wat God ons wil zeggen in Openbaring.

Fascinerende tijd

We leven in een fascinerende tijd. Maar ook in een donkere tijd. En als er één tijd is waarin het belangrijk is dat het licht van het profetisch woord helder schijnt, is dat wel de onze.
In Zie, Ik kom spoedig laat Wim Grandia op heel toegankelijke wijze zien wat God door Openbaring heen tot ons te zeggen heeft. Hij doet dat als een gedegen én een bescheiden bijbelleraar; niet vanuit het idee dat hij de waarheid in pacht heeft, wél vanuit het verlangen het lichaam van Christus toe te rusten voor de tijd die voor ons ligt.

Ruben Flach, directeur Stichting Opwekking:

‘Ik geloof dat, juist in de tijd waarin we leven, God onze ogen wil openen voor de inhoud van het bijbelboek Openbaring. Dat Wim Grandia het niet schuwt om diverse visies te benoemen en tegelijkertijd een eigen standpunt in te nemen en grondig toe te lichten, maakt zijn boek des te waardevoller. Gedegen, begrijpelijk en inspirerend!’

Blijf op de hoogte van actualiteit en gebedspunten: www.cvi.nl/actueel
Meer over het boek: www.gideonboeken.nl/zie-ik-kom-spoedig
Kijk ook: www.zieikkomspoedig.nl
Foto: Videostill YouTube / CVI

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies