De állerlaatste speech van Kees van der Staaij als Tweede Kamerlid

SGP – Op 5 december 2023 hield Kees van der Staaij zijn allerlaatste speech als lid van de Tweede Kamer. Dit deed hij mede namens 79 andere vertrekkende Kamerleden. In een persoonlijke noot gaf hij God de eer voor alles wat Hij gegeven heeft. De Tweede Kamer reageerde met een staande ovatie op de speech van nestor Van der Staaij.

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij was in 2010-2023 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met algemene politiek onderwerpen, veiligheid en justitie, buitenlandse zaken, Koninklijk Huis en volksgezondheid, welzijn en sport. Hij zat een werkgroep voor die de herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer voorbereidde en in 2021 een werkgroep over versterking van de positie van de Tweede Kamer.
SGP in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider.

Onderwijs en loopbaan van Kees van der Staaij

“Vanuit Bijbelse waarden en normen herkenbaar en constructief een steentje bijdragen aan goede besluitvorming” Van jongs af aan trok de politiek mij erg aan. Die liefde werd verder aangewakkerd tijdens mijn rechtenstudie in Leiden. In die tijd ging ik vrijwilligerswerk voor het SGP-studiecentrum doen. Als 29-jarige kwam ik in 1998 in de Tweede Kamer. Als jongste Kamerlid van de oudste politieke partij.

Drijfveer

Mijn drijfveer is: vanuit Bijbelse waarden en normen herkenbaar en constructief een steentje bijdragen aan goede besluitvorming. Van verkeersveiligheid tot de zorg voor aids-wezen wereldwijd, van de bestrijding van kinderporno tot de veiligheid in Israël, van de aanpak van verloedering in stadswijken dichtbij tot de steun voor vervolgde christenen ver weg.

Roeping en ambacht

Politiek is voor mij een roeping, maar ook een ambacht. Dat vraagt een intensieve en creatieve inzet om mijn overtuiging dat het op veel fronten anders kan en moet, om te zetten in concrete bijdragen aan debatten, moties en amendementen. In de Kamer ben ik als lid van een kleine fractie op veel terreinen actief. Juist die veelzijdigheid van onderwerpen en activiteiten maakt het Kamerwerk boeiend en verrassend.

Knelpunten

Om werkelijk volksvertegenwoordiger te zijn, is het steeds weer nodig vanuit de praktijk ‘gevoed’ te worden door allerlei mensen. Gelukkig zijn er mogelijkheden te over: gesprekken, e-mails, werkbezoeken, spreekbeurten, te veel om op te noemen. Daardoor wordt helder zichtbaar tegen welke knelpunten burgers aanlopen, variërend van sluisproblemen in de binnenvaart tot de mogelijkheden voor adoptienazorg.

Overtuiging

Ik stel er een eer in volksvertegenwoordiger te zijn: open ogen en oren te hebben voor iedereen die met concrete knelpunten komt. Kortom: vanuit een vaste overtuiging in woord en daad gericht te zijn op het welzijn van héél Nederland, met open oog voor de noden in het buitenland.

Web: www.sgp.nl
Informatie: www.tweedekamer.nl
Foto: Videostill YouTube

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies