Otto de Bruijne haalt de inspiratie voor zijn schilderijen uit Gods Woord

Het lijden van het volk Israël is soms niet uit te drukken in woorden, maar beelden kunnen daarbij helpen. Otto de Bruijne, kunstenaar en schrijver, haalt de inspiratie voor zijn schilderijen uit Gods Woord. Daarin staat beschreven dat het volk lijdt en het moeilijk heeft, maar ook dat er hoop is voor de toekomst.

Expositie ‘Leren, bidden en dienen met Israël’

Van 5 februari t/m 26 april 2024 is in het Israëlcentrum in Nijkerk een bijzondere expositie met schilderijen van Otto de Bruijne te bezichtigen. Kunstenaar Otto de Bruijne maakte een reeks prachtige schilderijen over de thema’s: leren, bidden en dienen met Israël. In de schilderijen herken je veel verhalen uit de Bijbel. We leren uit de verhalen van Israël: Hoe ging God Zijn weg met Zijn volk?

Ook vinden we een aantal schilderijen die gaan over gebed. Otto schetst op diepzinnige wijze gedachten over gebed op het doek. In de schilderijen over dienen leren we hoe wij kunnen dienen, maar zien we ook hoe God Zelf in Zijn Zoon Jezus ons gediend heeft.

Praktische informatie:

Wanneer: van 5 februari t/m 26 april 2024
Waar: Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk
Openingstijden: op werkdagen van 9.00-17.00 uur, 
zaterdagen van 10.00 – 16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten
Tentoonstelling: www.cgi.nl

Meer over Christenen voor Israël 

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen
Auteur: Christenen voor Israël

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies