Afscheid directeur Bram van Grootheest van Wycliffe Bijbelvertalers

MAARSBERGEN – Wycliffe Bijbelvertalers heeft op donderdag 18 april jl. afscheid genomen van haar scheidend directeur Bram van Grootheest. Ter gelegenheid van zijn afscheid was er een symposium georganiseerd met als thema: ‘Bijbelvertaalwerk door de tijd heen’.

Na ruim 16 jaar heeft Bram van Grootheest Wycliffe Bijbelvertalers verlaten. De directie wordt voortgezet door Marinus Lamper als algemeen directeur en Anke Plange als directeur Internationale Partnerschappen. Op 29 februari jl. heeft de directiewisseling plaatsgevonden.

Tijdens het symposium getuigden diverse relaties van de bijzondere toewijding die Bram van Grootheest heeft getoond voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. De dankbaarheid voor alles wat Bram heeft mogen realiseren voor Wycliffe Bijbelvertalers, ook internationaal, is bijzonder groot. Bij vertaalwerk is volharding, leiderschap en voortgang nodig. De aanjagersrol om daadwerkelijk Bijbelvertalingen te realiseren, typeerde Bram bij uitstek.

Het werk achterlaten

Medewerkers en genodigden luisterden naar de bijdrage van Kirst Rievan, zendingswerker in Zuid-Azië. Hij keek terug op de periode van Bram en deed dit aan de hand van de Bijbelse rollen priester, koning en profeet. Bram zorgde voor stabiliteit en was een richtinggevende koning met een profetische inslag. Hij had visie en ging moeilijke vragen niet uit de weg. Een goede organisatie had én heeft alle drie de rollen nodig. Zo mag Bram zijn werk bij Wycliffe Bijbelvertalers achterlaten.

Berdine van den Toren-Lekkerkerker, directeur van de Nederlandse Zendingsraad, belichtte in haar bijdrage de relatie die God aan wil gaan met ieder mens. Dat is onze hoop in het Bijbelvertaalwerk dat doorgaat!

Vertrouwen

Bram van Grootheest sprak de aanwezigen toe met woorden van dank voor het vertrouwen dat heeft gekregen. Zijn grote dank gaat uit naar God die hem krachten gaf om zich in te zetten voor het Bijbelvertaalwerk. Hij laat de organisatie over aan de nieuwe directie in het volle vertrouwen dat God met Zijn werk doorgaat. Het is zijn grote wens dat steeds meer mensen bereikt mogen worden met het Evangelie.

Wycliffe

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel in eigen taal, zodat iedereen Gods woord kan begrijpen.

Web: www.wycliffe.nl
Beeld: Bart Sikkema
Auteur: Marinus Lamper

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies