MENU
Hoopvolle berichten over hulp aan vluchtelingen

Hoopvolle berichten over hulp aan vluchtelingen

03 okt

In het weekbericht dat het team van Jan de Beer vandaag verstuurde lezen we dat een grote meerderheid van zo’n zeven op de tien Nederlanders vindt dat we Afghaanse vluchtelingen moeten opvangen. Lees hieronder meer uit dit weekbericht.

De Nederlandse regering reageert donderdag bij brief op twee recente uitspraken van de Raad van State. Deze zomer heeft de Raad van State geconstateerd dat de Griekse autoriteiten in de praktijk vaak niet in staat zijn statushouders te voorzien van de belangrijkste basisbehoeften, zoals wonen, eten en zich wassen. De Nederlandse regering reageert hierop enkel met:
- het aankondigen van een onderzoek: “Om een volledige en actueel beeld te krijgen van de situatie voor terugkerende statushouders naar Griekenland, zet ik in op een feitenonderzoek.”;
- een oproep aan Griekenland: “Het is daarom van het grootste belang dat Griekenland zélf, geholpen en gestimuleerd door de EU, maatregelen neemt om de situatie te verbeteren.” en
- een beschouwing over een Europese oplossing: “In jurisprudentie zie ik eens te meer een aansporing om voortgang te maken met de nieuwe Europese asielwetgeving.”

De Nederlandse regering houdt de grenzen gesloten en biedt geen enkel perspectief op een snel einde van het lijden van de vluchtelingen van Lesbos.

Wat de situatie op Lesbos doet met kwetsbare vluchtelingen
In het Ierse The Journal vertelt Dukas Protogiros, psycholoog van het International Rescue Committee (IRC) en werkzaam op Lesbos, over dit lijden. Hij vertelt wat de situatie op Lesbos doet met kwetsbare vluchtelingen: “Het IRC biedt sinds 2018 geestelijke gezondheidsondersteuning aan vluchtelingen op Lesbos, en in die tijd zijn we getuige geweest van voortdurend schokkende niveaus van PTSS, depressie en angst bij cliënten. Het zou ondenkbaar moeten zijn dat deze situatie al jaren aan de gang is en dat mensen in Europa nog steeds in zulke vernederende en gevaarlijke omstandigheden moeten wegkwijnen. Het is schokkend dat er niet meer is gedaan om de geestelijke gezondheidscrisis te verzachten waarvan we hebben gezien dat die mensen op de Griekse eilanden schade berokkent”.

Ook deze week zijn er berichten van hoop:

Nieuwsuur en Welingelichte Kringen berichten over een onderzoek van Ipsos
naar de bereidheid van Nederlanders om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. De belangrijkste uitkomst: “Een grote meerderheid van zo’n zeven op de tien Nederlanders vindt dat we Afghaanse vluchtelingen moeten opvangen, terwijl minder dan twee op de tien Nederlanders (17%) van mening zijn dat we helemaal geen Afghanen moeten opvangen”.

In Medisch Contact staat een mooie blog van huisarts Bram Tjaden over zijn “kleine beetjes” die helpen en hoe hij verschil maakt op Lesbos.

In Trouw pleit bisschop Hendriks voor een ruimhartig Nederland: “Je ziet nu dat het beleid erop gericht is om vluchtelingen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. De muren rond Fort Europa worden zo hoog mogelijk opgetrokken waardoor mensen in de slotgracht – in dit geval de Middellandse Zee – verdrinken. Het is mensonwaardig en niet vol te houden. Dit moet echt anders.” Zijn boodschap voor het CDA: “Ze moeten hun christelijke wortels beter op de kaart zetten. Dat betekent onder meer dat je er moet zijn voor de armsten van de armen. Dus ook voor vluchtelingen. Die mag je niet vergeten”.

InfoMigrants bericht over de hulp van de katholieke geloofsgemeenschap Sant'Egidio. Sant’Egidio brengt deze maand 40 migranten, waaronder verschillende niet-begeleide minderjarigen en vluchtelingen van Lesbos over naar Italië. De mensen worden gehuisvest in de Italiaanse regio's Puglia, Toscane en Veneto, en in Rome.

Een gebed voor Israëlzondag
Kerk in Actie heeft op zijn website het gebed “Geef hoop waar wanhoop is” van Herman Noordegraaf (weekbericht 51) opgenomen. Het gebed van deze week is van Aleida Blanken, predikant van de Protestantse Gemeente in Lemmer, een gebed voor Israëlzondag, zondag 3 oktober 2021:

Gebed voor vluchtelingen
God van Israël, U bent de beschermer van armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Zo leerde Uw volk dat gevormd is met bevrijde slaven. Met een geschiedenis van reizen en vluchten, van zoeken en vinden.
Met hen leren we, dat geen mens op aarde de grond bezit. Maak ons bereid om ruimte te delen: mensen en dieren en al wat leeft.
Wij bidden, dat gevestigde burgers zich niet door angst laten leiden maar van harte gastvrij zijn voor wie zoeken naar rust en vrede.
Wij bidden U om recht en vrede in landen die worden beheerst door strijd en onderdrukking.
God van Israël, laat U kennen als beschermer van verdrukten en verjaagden.
Door menswaardige opvang van vluchtelingen. Door regeringen die niet de grenzen sluiten maar perspectief zien en bieden aan toekomstige burgers. Door ontmoetingen van mens tot mens. Laten mensen elkaar in de ogen zien en ontdekken, hoezeer we op elkaar lijken.
En help ons te zien met de ogen van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus: met ontferming bewogen om ieder mens dat lijdt, dat vlucht, dat verlangt naar een beter bestaan. Want zo mogen wij ons gezien weten door Hem, vol goedheid en geduld.
Amen


Zie voor vorige gebeden van de week de websites van de Raad van Kerken in Nederland en van Kerk in Actie. Dank u wel voor uw aanhoudende steun en inzet!

Zie voor vorige gebeden van de week de websites van de Raad van Kerken in Nederland en van Kerk in Actie Dank u wel voor uw aanhoudende steun en inzet!

Bidden voor #500kinderen
Deze nieuwsbrief is inmiddels uitgegroeid tot een uitgebreid wekelijks overzicht van allerlei initiatieven rond de actie #500kinderen. Elke nieuwsbrief eindigt met een gebed. U kunt deze gebeden gebruiken voor uw eigen vieringen en gebedsmomenten. Wilt u de weekbrief ook ontvangen, mail dan naar beerjg@hotmail.com.

Dit bericht is met vriendelijke toestemming overgenomen uit Weekbericht nummer 53 over de vluchtelingen van Lesbos, van: Bert Sluijer, Carla Troost, Claudia van Bruggen, Freddy Eikelboom, Joop van Ommen, Philip Troost, Ruth Stoorvogel, Sybrena Vonck en Jan de Beer.

Datum: 3 oktober 2021
Auteur: Weekbericht 53 - Jan de Beer
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.raadvankerken.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: