MENU
Onderzoek muziek in de kerk: orgelbegeleiding is favoriet

Onderzoek muziek in de kerk: orgelbegeleiding is favoriet

10 feb

De liederen ‘Ga met God’, ‘Abba, Vader’ en ‘Ik zal er zijn’ zijn de drie meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zo blijkt uit het recent uitgevoerde liederenonderzoek van de Protestantse Kerk. Daarnaast scoort het orgel het hoogst als favoriete manier van begeleiding van de gemeentezang.

Top 20 meest geliefde liederen
Welke liederen worden het liefst gezongen en beluisterd binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Die vraag stond centraal in het liederenonderzoek van de Protestantse Kerk, waarin ook werd gevraagd naar liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek in de eredienst. Ruim drieduizend leden deden aan het onderzoek mee. Komende zaterdag zijn in een extra lange uitzending van het tv-programma Petrus in het land de tien meest geliefde liederen te horen (12 februari, 17.10 uur, KRO-NCRV, NPO2).

Orgelbegeleiding favoriet
Het orgel scoort het hoogst als favoriete manier van begeleiding van de gemeentezang. Maar liefst 62% van alle respondenten heeft samenzang met orgel (eventueel andere begeleidingsinstrumenten) aangevinkt. Slechts 26% heeft samenzang met piano aangevinkt en 19% koos voor een band. Er zijn hier geen significante verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Meest gezongen uit liedboek
Het meest wordt er gezongen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013 (51%). Op de tweede plek staat het Liedboek voor de kerken uit 1973 (15%). Daarna volgt Psalmberijming 1773 (ritmisch gezongen) (13%). Opwekking staat op de vierde plek (6%).

Top 10 liederen
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
2. Abba, Vader, U alleen
3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
4. ’k Stel mijn vertrouwen
5. De steppe zal bloeien
6. Aan U behoort, o Heer der heren
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen
9. Wat de toekomst brengen moge
10. U zij de glorie, opgestane Heer

Rol van muziek
Ook werden vragen gesteld over de rol van muziek in de eredienst. Die wordt erg belangrijk geacht: 92% van de respondenten geeft aan dat ze muziek belangrijk of heel belangrijk vinden in de eredienst. Voor 51% is het zelfs een onmisbaar onderdeel van de kerkdienst.
De rol van muziek in de liturgie wordt het vaakst aangeduid als:
Gods lof zingen / lofprijzing (53%). Zingen beroert mijn ziel (45%). Zingen als vorm van bidden (39%)

Liedbundels
Bekijk je het totaal, dan wordt er het meest gezongen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013 (51%). Op de tweede plek staat het Liedboek voor de kerken uit 1973 (15%). Daarna volgt Psalmberijming 1773 (ritmisch gezongen) (13%). Opwekking staat op de vierde plek (6%).

De uitslag verschuift als je kijkt naar de diverse stromingen in de Protestantse Kerk. Zo wordt binnen de gereformeerde gezindte het meest gezongen uit Psalmberijming 1773 (35%). Daarna volgen het Liedboek (2013) (18%), het Liedboek voor de kerken (1973) (18%) en Opwekking (9%). Bij midden-orthodox, oecumenisch-protestants / vrijzinnig wordt het meeste uit het Liedboek (2013) gezongen (69% en 78%).

Johannes de Heer wordt vaak genoemd
In de gereformeerde gezindte wordt naast de genoemde bundels ook gezongen uit bijvoorbeeld Op Toonhoogte, Weerklank, Hemelhoog en Sela. In oecumenisch-protestantse en vrijzinnige kringen zingt men niet of nauwelijks uit deze bundels. Daar wordt naast het Liedboek (2013) juist veel gezongen uit de Taizébundel, uit de liederenbundel uit Iona & Glasgow, uit Tussentijds, Het liefste lied van overzee, Gezangen voor liturgie en Zangen van zoeken en zien. In de midden-orthodoxie zijn, naast het Liedboek (2013), zowel Taizé, Iona en Tussentijds, als ook Opwekking, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog en Sela populair. Er wordt nauwelijk uit Weerklank of Op Toonhoogte gezongen. Opvallend is dat Johannes de Heer over de hele linie vaak is genoemd.

Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met musicus en theoloog Hanna Rijken.

Datum: 10 februari 2022
Auteur: Protestantse Kerk - Marloes Nouwens-Keller
Foto: © Toff-fotografie - Tobias Huizing
Website: http://www.protestantsekerk.nl

Dit artikel delen: