MENU
Opnieuw meer inkomsten voor Stephanos

Opnieuw meer inkomsten voor Stephanos

12 mei

Opnieuw mag er dankbaar terug worden gekeken op de inkomsten. Was 2015 een bijzonder jaar door het ontvangen van een groot legaat, in 2016 stegen de inkomsten verder. Er kwam in totaal 1.167.472 euro binnen. Dit is 236.694 euro meer dan begroot.

Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen, aldus de penningmeester Leo den Boer: “Als eerste willen we opmerken dat Stéphanos binnen de reformatorische gezindte een trouwe, groeiende en vrijgevige achterban heeft, waardoor er een forse stijging in de giften te zien is.

Ten tweede hebben we in het jaar 2016 onze activiteiten in Zambia mogen uitbreiden. Begin 2016 mochten we twee veldwerkers uitzenden.

Als laatste zou ik de actie voor de honger willen noemen. Door het gebrek aan regenval gedurende de regenperiode was er een slechte (mais)oogst. In 2015 was een groot deel van de oogst ook mislukt (door overstromingen en overvloedige regens). Omdat er twee jaar een slechte oogst was, is er in 2016 door veel mensen honger geleden. In de actie die daarop is gevolgd, is er ruim € 50.000,- overgemaakt. ”

Op verschillende manieren heeft Stéphanos tijdens de hongerperiode hulp geboden: door het opnemen van extra kinderen in het dagopvangprogramma, door het aanbieden van maaltijden in de weekenden voor de dagopvangkinderen, door noodhulp te bieden aan de studenten van de middelbare scholen (voedselhulp) en in de gebieden van Outreach en het Family Adoption Program (voedselhulp, zaaizaad, irrigatieprojecten). De projecten in deze gebieden zij mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten en het Deputaatschap Hulp bij bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook hebben andere reformatorische kerken, bedrijven en particulieren bijdragen geleverd voor deze projecten.

Vele projecten zijn er in 2016 in Malawi en Zambia te uitvoer gebracht. Zo blijkt uit het jaarverslag dat in zuid Malawi onder andere meer dan 7000 kinderen in het weesdorp en in omliggende dorpen geholpen mochten worden met name op het gebied van (Bijbel)onderwijs en landbouwactiviteiten. Niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun families en de dorpen zijn ondersteund. Al het ontwikkelingswerk dat Stéphanos mag doen, mag gedaan worden met de Bijbel in de hand.

In midden Malawi is in lokale dorpen evangelisatie- en ontwikkelingswerk gecombineerd vormgegeven. Naast het evangelie is er kennis doorgegeven om in eigen levensbehoefte te kunnen voorzien, door middel van een ontwikkelingsprogramma op landbouwgebied.

In Zambia is in 2016 de door Stéphanos veldwerker Anneke van Asselt vertaalde Van Dam kinderbijbel (deel 1) gedrukt in het Cinyanja/Chichewa. Een taal die in zowel Malawi als in Zambia gesproken wordt. Een aantal exemplaren is al aangekomen in Zambia en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door zondagsschool- en clubleiders. Ook andere organisaties in Malawi en Zambia hebben interesse getoond en zullen van deze kinderbijbel gebruik gaan maken. In 2016 zijn ook de nieuwe veldwerkers Annemieke Treur en Irene Swets begonnen met het veldwerk in Zambia. De activiteiten met betrekking tot evangelisatie, alfabetisering, het school-sponsorprogramma voor weeskinderen en noodhulp hebben voortgang gevonden.

Het doel van Stéphanos is om vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren, met name weeskinderen. Deze hulp is gebaseerd op Reformatorische grondslag. Het doel van het verschaffen van materiële hulp is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid.

Datum: 12 mei 2017
Auteur: H. Droppert
Foto: Stephanos veldwerkers in Zambia
Website: http://www.stephanos.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: