MENU
Joni Eareckson-Tada: Ik dank God elke dag voor mijn rolstoel

Joni Eareckson-Tada: Ik dank God elke dag voor mijn rolstoel

11 sep

Vijftig jaar geleden raakte Joni Eareckson vanaf haar nek verlamd bij een duik in ondiep water. Ze was toen 17 jaar. Joni is een pleitbezorger voor mindervaliden en geeft leiding aan ‘Joni and Friends’, een bediening die trainingen geeft in kerken wereldwijd. Ook zet de organisatie zich in voor gezinnen met speciale noden. Joni is bekend als auteur, spreker en radiopresentator. Twee jaar geleden werd ze genezen verklaard van borstkanker.

Op de foto: Joni met haar man Ken, met de kalender die ze uitgaf voor 2017, met bemoedigende teksten.

Kortgeleden keek ze in een blog voor de Gospel Coalition terug op de vijftig jaar dat ze verlamd is. In alle eerlijkheid schreef ze hoe ze in het begin haar verlamming heeft gehaat. Met haar elektrische rolstoel reed ze telkens expres tegen muren aan, zodat hij kapot ging. ‘Ik wilde verdwijnen, ik wilde dood.’
Later werd haar leven totaal anders toen ze tot geloof kwam en haar vertrouwen op de Heere Jezus leerde stellen.

‘Het lijden is als een lesboek’
‘In de loop van de jaren is mijn leven zo anders geworden,’ vertelt ze. ‘Het had tijd nodig, maar ook dankzij veel gebed, hemels gerichte vrienden en een diepe studie van Gods Woord. Ik ontdekte steeds meer dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan lopen en het gebruiken van je handen. Het klinkt misschien vreemd, maar ik zit liever in deze rolstoel terwijl ik Jezus ken dan dat ik kan lopen zonder Hem te kennen.’

Joni legt uit dat ze het lijden beschouwt als een lesboek, ‘dat mij leert wie ik werkelijk ben, omdat ik nog niet zo ben als ik zou willen zijn. Het lijden bewaart me voor trots. Soms, als ik heel veel pijn heb, laat ik God soms subtiel weten dat Hij mij te veel laat lijden. Dat wil ik niet, maar het gebeurt toch. Als de pijn weer minder is, vraag ik Hem om vergeving. Een halve eeuw verlamming heeft mij ook laten zien hoe hoog de schoonheidseisen van deze wereld zijn.’

Ze wijst op de geschiedenis van Job. ‘Soms is het alsof ik de satan tegen God hoor zeggen: “Ziet U haar, ze vertrouwt U niet echt. Test haar met meer pijn, dan zal duidelijk worden wie ze echt is.” Maar mij is de eer verleend om te bewijzen dat de satan het fout heeft. Ik bevind me op het slagveld waar de machtigste krachten uit het universum strijden. Het is genade om daar te zijn.’

‘Ik dank God elke dag voor mijn rolstoel’
Ze vertelt nog dat zij en haar man Ken afgelopen week op een bijeenkomst van ‘Joni and Friends’ waren in Alabama, waar een vrijwilligster was, die een kind met een Downsyndroom in haar arm had. Toen ze voor de groep mensen stond, vroeg ze luid aan Joni: ‘Mevrouw Joni, denkt u er wel eens aan dat we hier nooit geweest zouden zijn als u niet dat duikongeluk had gehad?’ Glimlachend reageerde Joni: ‘Daarom dank ik God elke dag voor mijn rolstoel.’
Nadat die vrijwilligster alweer verdwenen was en Joni nog nadacht over wat zij had gezegd, schoot haar opeens te binnen: ‘Ze heeft gelijk, hoe ben ik hier gekomen…?’ Ze geeft direct het antwoord: ‘Door alles met God te doen en door Zijn genade, in de kleine momenten, zoals in- en uitademen, van de ene voetstap naar de volgende en van de ene ervaring naar de volgende.’

‘Als ik vijf decennia terugkijk, zie ik een machtig werk van God. Genade verzacht de randen van vroegere pijn en geeft zicht op de eeuwigheid. Wat overblijft, is diepe vrede, onwrikbare vreugde en een vast geloof. In deze vijftig jaar heeft God iets moois gemaakt. Daar dank ik Jezus voor.’

Vorig jaar vertelde Joni aan CBN-News dat ze juist door haar pijn heel echt Gods aanwezigheid ervaart en zich er veel meer van bewust is dat ze een Verlosser nodig heeft. ‘Daarom heeft Paulus ook gezegd te roemen in verdrukkingen, een behagen te hebben in zwakheden en benauwdheden, omdat je weet dat de kracht van Christus in je woont.’

(Bron: Gospel Herald)

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 11 september 2017
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Joni Eareckson
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: