Evangelie en Moslims: Hoe vang ik moslims op in mijn kerk?

Amersfoort – Op dinsdag 14 juni organiseert Evangelie en Moslims een studiedag voor predikanten en kerkelijk werkers over pastoraat en vluchtelingenhulp aan moslims. Steeds vaker bezoeken mensen met een moslimachtergrond, zowel uit de Turkse en Marokkaanse bevolking als onder de vluchtelingen uit de AZC ’s, kerken en staan ze open voor het christelijk geloof.

Evangelie en Moslims geeft op deze studiedag richtlijnen hoe pastorale zorg te verlenen aan gelovigen met een moslimachtergrond die vaak na hun bekering te maken krijgen met spanningen in de familie. Daarnaast worden handvaten gegeven hoe een gemeente gastvrij kan zijn voor de vluchtelingen. Behalve inhoudelijke vragen over het geven van bijbelstudie en de begeleiding rondom de doop, komen ook praktische vragen aan de orde over het uitnodigen, vertalen en omgaan met cultuurverschillen.

Sprekers op de studiedag hebben zelf een moslimachtergrond en/of werken al jaren met christenen met een moslimachtergrond. De dag wordt ’s avonds afgesloten met een bezoek aan een moskee-gemeenschap die in deze vastenmaand Ramadan veel extra activiteiten heeft.

Medewerkers Samer Younan en Haithm van Evangelie & Moslims vertellen uit hun ervaring hoe gemeenten asielzoekers ondanks de kloof van taal en cultuur kunnen bereiken.

Datum: 14-6-2016

Tijden: 8.45 uur tot in de avond (incl. bezoek aan een moskee)

Prijs: € 47.50 (incl. lunch en diner)

Locatie: Voorthuizen

Aanmelden: info@evangelie-moslims.nl

Meer info: www.evangelie-moslims.nl onder agenda of bel 033 – 4659290

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslims in Nederland. Evangelie & Moslims is een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.

Evangelie & Moslims doet dit o.a. door het toerusten van de kerken via cursussen een aanbieden van materialen, het begeleiden van christelijk werk onder moslims, uitgifte van materialen voor zoekende moslims en christenen met een moslimachtergrond. Daarnaast brengen werkers van Evangelie & Moslims ook zelf het Evangelie onder moslims in Nederland en christenen met een moslimachtergrond toe en verlenen pastorale zorg aan hen.

Mariette Oosterhoff
© Henk-Jan Oudenampsen
24-05-2016
Kerk
https://www.moslims-evangelie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies