Evangelie en Moslims organiseert opnieuw vrouwendag

Op 3 maart 2018 organiseert Evangelie & Moslims de twintigste Naïma-vrouwendag. Vanwege dit jubileum staat de dag dit keer in het teken van ‘feest’.

Bruiloftsfeesten zijn in islamitische culturen doorgaans grote en belangrijke evenementen. Tegelijk weten veel moslims niet dat Jezus Christus onze Bruidegom wil zijn. Evangelie & Moslims helpt hen dat te ontdekken.

Om de Bruidegom zichtbaar te maken voor moslimvrouwen, organiseert Evangelie & Moslims op 3 maart 2018 de 20ste Naïma-vrouwendag. Die dag staat in het teken van “feest” en is bedoeld als dag van ontmoeting en inspiratie voor christenvrouwen die het Evangelie willen delen met moslimvriendinnen.

Verbinden

Feesten spelen in het leven van moslimvrouwen meestal een belangrijke rol; vooral als iemand gaat trouwen. In de Bijbel gebruikt God het beeld van de bruiloft voor de vereniging van alle gelovigen met zijn Zoon Jezus. Dit beeld is goed te verbinden met gewoonten uit de culturen van moslimvrouwen.

Geïnteresseerden krijgen tijdens de vrouwendag handvatten hoe ze dergelijke Bijbelse elementen kunnen verbinden met de levens van hun moslimvriendinnen. De Naïma-vrouwendag wordt op 3 maart 2018 gehouden in Amersfoort. Meer informatie en opgave via www.evangelie-moslims.nl/naima

Goede contacten

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. De organisatie krijgt daarbij steun van diverse kerkgenootschappen en individuele christenen.

Evangelie en Moslims
© Henk-Jan Oudenampsen
06-02-2018
Evangelisatie
https://www.evangelie-moslims.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies