Evangelie en Moslims: nieuwe initiatieven ondanks en dankzij coronacrisis

Onlangs verscheen het jaarverslag 2020 van Stichting Evangelie & Moslims. Evangelie & Moslims is dankbaar voor wat er in het afgelopen jaar ondanks de coronapandemie toch kon doorgaan of zelfs beginnen in het missionaire werk en voor de giften die het werk mogelijk maakten.

Verschillende vormen van online toerusting, die werden opgezet als noodzakelijk alternatief voor de gebruikelijke programma’s, trokken meer deelnemers dan verwacht. Wekelijkse video’s via YouTube in het Arabisch en Nederlands, die Evangelie & Moslims het afgelopen jaar startte, brachten de medewerkers in contact met moslims die kennis wilden maken met het christelijke geloof. Ook in een jaar met corona werden er gelovigen met een moslimachtergrond gedoopt.

Tegelijk maakt Evangelie & Moslims zich zorgen over veel nieuwe gelovigen die dreigen te vereenzamen nu de coronamaatregelen langer duren. Evangelie & Moslims roept kerkenraden daarom op om de komende zomermaanden te zoeken naar verantwoorde mogelijkheden om deze nieuwe gelovigen op te zoeken en in kleine groepen met hen bij elkaar te komen. Velen van hen waren door hun vlucht of door de verstoting vanwege hun bekering, al veel familierelaties en vriendschappen kwijtgeraakt. Voor hen vormt de kerk een nieuwe familie die je in moeilijke tijden juist nodig hebt.

Evangelie & Moslims is blij om te merken dat bij veel gemeenteleden het verlangen groeide om moslims op te zoeken en het evangelie met hen te delen zodra dat straks weer kan. Deze gemeenteleden kunnen daarbij samenwerken met christenen van moslimachtergrond. Steeds nadrukkelijker nemen deze inmiddels duizenden bekeerlingen hun plaats in de kerk in. Velen van hen geven aan dat ze zich willen inzetten om het evangelie uit te dragen.

Evangelie & Moslims geeft deze nieuwe gelovigen toerusting-op-maat met de Filippus-opleiding voor evangelisten, en roept kerken op om hen te betrekken bij het missionaire werk. Samen met hen kunnen kerken moslims uitnodigen kennis te maken met het evangelie en een thuis te vinden in de christelijke gemeente. Christenen van moslimachtergrond verrijken met hun geloofservaring en cultuur de christelijke gemeente. Zeker in de steden verwachten gemeenteleden dat ze in de kerk ervaren dat het evangelie onze eigen tradities overstijgt.

Evangelie en Moslims – CW Rentier
Evangelie en Moslims
03-05-2021
Evangelisatie
https://www.evangelie-moslims.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies