Vluchtelingen Lesbos: oproep aan christenen om mee te helpen

De werkgroep van Jan de Beer doet een dringende oproep aan iedereen om vluchtelingen op te vangen. Voor vluchtelingen voor korte duur kan dat via Takecarebnb via hun website; voor overige opvang kan dat via de mail (zie de informatie onderaan dit artikel).

De werkgroep hoopt van harte dat heel veel gemeenschappen en kerken hun hart en hun gebouwen willen openen en er willen zijn voor de nood van alle vluchtelingen uit Afghanistan. Maar ook voor de vluchtelingen van de Griekse eilanden. Ze hopen ook dat de respons vanuit kerken onze politici duidelijk maakt hoe welkom mensen hier zijn en dat christenen er willen zijn, in gebed en in daad.

Hotpress.com schrijft over de reportage die documentairemaker Felippe Lopes maakte over Muhamad Ghassan Hawara.

Fellipe Lopes geeft in zijn documentaires vluchtelingen een gezicht en laat hen als mens zien. In deze reportage vertelt Muhamad, met een door pijn en verdriet getekend gezicht, in tranen, zijn verhaal. Over zijn leven in de oorlog in Syrië, het bombardement op zijn huis, de dood van zijn zoons, zijn verwondingen door het bombardement die hem gehandicapt maakte, zijn vrouw en twee kinderen die nog steeds in Syrië wonen en over zijn leven als vluchteling in Lesbos, alleen. De documentaire besluit met de droom van Muhamad, dat ooit zijn familie weer samen zal zijn.

Wanhopig

We hebben contact gelegd met filmmaker Felippe Lopes hoe het nu met Muhamad is. Hij vertelde hoe Muhamad wanhopig wacht op een status en hoe hij hoopt op een operatie die hem van de pijn bevrijdt. Maar ook hoe hij afgelopen week door de Griekse autoriteiten is meegenomen uit zijn huisje en sindsdien leeft in het kamp met alle andere vluchtelingen, in een tent, in de verzengende hitte. Felippe bezoekt hem daar geregeld.

Strafprocessen in Griekenland tegen vluchtelingen

Christian Peacemaker Teams publiceert deze week een onderzoeksrapport over een aantal strafprocessen in Griekenland tegen vluchtelingen. Het rapport concludeert: “de observatie van strafprocessen in de rechtszaal toont aan dat wetten naar willekeur van de rechtbank worden toegepast. Het systeem van rechtspraak is ongelijk en onvoorspelbaar. Verdedigers van migranten moeten voortdurend vechten voor een eerlijk proces en advocaten en solidariteitsgroepen die hen steunen worden geconfronteerd met hun eigen obstakels”. Het rapport roept op dat er waarnemers bij processen aanwezig zijn om “processen om procedures te vergelijken en onregelmatigheden, onrechtvaardigheden en schendingen van nationale en internationale wetten aan het licht te brengen. De aanwezigheid van waarnemers biedt de beklaagden ook morele steun en basisbehoeften, en laat rechters, aanklagers en politie weten dat ze in de gaten worden gehouden, waardoor de kans toeneemt dat de beschuldigden een eerlijk proces krijgen”.

Een zachte Tweede Kamer maakt een stinkend kabinet

Ook deze week vertelt Ingeborg Beugel in Betty Asfalt TroostTV (vanaf 1 uur en 57 minuten) over haar Afghaanse opvangzoon Fridoon, verstrikt in de Griekse asielprocedure, maar ook hoe mensen met een asielstatus in Griekenland helemaal niet kunnen overleven.

Ingeborg is heel kritisch over het asielbeleid van de Nederlandse regering, maar vooral ook over de rol van de Tweede Kamer: “Een zachte Kamer maakt een stinkend kabinet … Zo’n Omtzigt en Renske Leijten die in de Toeslagenaffaire doorpakten en doorvroegen en doorvroegen totdat iedereen er helemaal pukkels van kreeg, dat gebeurt niet als het gaat om het lot van vluchtelingen”.

Situatie van Afghaanse vluchtelingen is uitzichtloos

De Belgische Gazet van Antwerpen interviewt vijf mensen, die afgelopen zomer vanuit Sant’Egidio vrijwilligerswerk in het vluchtelingenkamp op Lesbos hebben gedaan. De Gazet noemt dat 80% van de bewoners uit Afghanistan komt: “Sinds de taliban daar de macht grepen, voelden ze ook op het Griekse eiland de bezorgdheid toenemen. De situatie van Afghaanse vluchtelingen is eigenlijk uitzichtloos. Dat is hartverscheurend.” Een van de vrijwilligers, Carelle Vandenbussche, vraagt zich af hoe het kan dat we in het Westen niet slimmer omgaan met wat vluchtelingen ook voor ons kunnen betekenen: “We wilden laten zien dat er in Europa echt wel mensen zijn die zich hun lot aantrekken”, gaat Carelle verder. Toch is ze met een wrang gevoel thuisgekomen. “Ik heb daar met een Afghaan gesproken die lasser is, een knelpuntberoep bij ons. Waarom zouden we voor knelpuntberoepen geen gekwalificeerde vluchtelingen kunnen aanwerven? Zeker met de politieke situatie in Afghanistan nu zou Europa veel meer moeten doen voor Afghaanse vluchtelingen.”

Mooie ontwikkelingen

Nederland burgers willen er massaal zijn voor Afghaanse vluchtelingen. Bijvoorbeeld burgemeester Janssen, die op fiets een brief kwam brengen voor alle vluchtelingen in zijn gemeente, de 11-jarige Fabian die zijn fiets geeft aan een Afghaans vluchtelingetje, het geschilderde “Welcome” op een transformatorhuisje door twee buurvrouwen en Natascha Snoek die een hulpactie heeft opgezet. Nederland is zo gastvrij dat het Rode Kruis en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers oproepen doen om geen spullen meer te geven.

Misschien wilt u er ook zijn voor de Afghaanse vluchtelingen in Nederland. U kunt dit bijvoorbeeld doen door:

– in antwoord op de oproep van de Nederlandse regering: het ons te laten weten als uw kerk of gemeenschap een aantal vluchtelingen wil opvangen. Als we reacties ontvangen, willen we deze verzamelen en Haagse politici dit aanbod doorgeven;

– via Takecarebnb voor minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden een logeeradres aan te bieden aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in afwachting zijn van woonruimte;

– de petitie van VluchtelingenWerk, ondersteund door Inlia, Kerk in Actie en PAX, te ondertekenen;

– mee te doen met de actie die via Twitter is opgezet om vluchtelingen lieve kaartjes en tekeningen toe te sturen. U kunt deze toesturen via de adressen:

Marine Etablissement Amsterdam, Kattenburgerstraat 7, 1018 JA, Amsterdam

Legerplaats De Harskamp, Otterloseweg 5, 6732 BR, Harskamp

Walaardt Sacré Kamp, Hobbemalaan 5, 3712 AZ, Huis ter Heide

Heumensoord, Nertsstraat 11, 6581 EX, Malden

Willem Lodewijk van Nassaukazerne, Strandweg 21, 9974 SM Zoutkamp.

René van Loenen heeft een lied geschreven over hoe we vluchtelingen welkom kunnen heten. Hij schrijft hierover: “Het lied voor de vreemdeling” schreef ik voor “Zeven wegen van barmhartigheid”, een project van Stichting de Roos van Culemborg. De nadruk in het project ligt op doen. Als het om vluchtelingen gaat, betekent dat naast opvang bieden ook betrokkenheid tonen: wie is de ander die ons om onderdak vraagt en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? De overheid ziet opvang van vreemdelingen meestal als een probleem, terwijl we moeten handelen in het licht van kansen en mogelijkheden. Dat begint met de vraag naar het levensverhaal van de ander”.

Het “Lied voor de vreemdeling” is te zingen op de melodie van Liedboek nr. 447:

Hoe zou jij je een eregast weten

wanneer niemand je zegt: wij verwachtten je al,

wanneer niemand je welkom zou heten

op een veilige plek in dit kille heelal,

aan een tafel vol kruidige geuren

in een huis met geopende deuren?

Hoe zou jij je een eregast weten

wanneer niemand je vraagt naar je levensverhaal,

naar geliefden die jou niet vergeten,

naar het onrecht, de leugens, de valse moraal,

naar het land waaruit jij werd verdreven,

naar jouw hoop en je kracht om te leven?

Het gebed van deze week is van Peter Strating, voorganger van de Havenkerk in Den Haag:

Barmhartige Vader, U die de beschermer bent van de vreemdeling en ontheemde

Wij bidden U vandaag voor die mensen voor wie evacuatie uit Afghanistan te laat komt en nu angstig vrezen voor hun leven.

Wij bidden U voor dat mooie land dat al decennia lang kapot gemaakt wordt door geweld. Heer ontferm U.

Wij bidden U voor hen die deze afgelopen weken Afghanistan hebben weten te vluchten en terecht zijn gekomen in Pakistan, in Iran of in landen van het Westen. Ontferm U over hen en vul hun harten met hoop.

Wij bidden U voor verscheurde gezinnen. In het bijzonder denken wij deze dagen aan de kinderen die door overheidsbeleid zijn losgemaakt van hun ouders en in een vreemd land opgroeien en zich staande moeten houden.

Wij bidden U voor onze overheid, voor politici die een nieuwe regering moeten vormen dat hun hart geraakt wordt door onrecht en dat barmhartigheid en mededogen een plek mogen krijgen in het beleid.

Wij bidden U voor jongeren die niet beseffen wat ze doen met protesten tegen een opvanglocatie voor vluchtelingen. Wij bidden dat er ontmoetingen mogen plaatsvinden waardoor de vluchteling een gezicht krijgt en een mens blijkt te zijn van vlees en bloed.

Wij willen ook nu de mensen in de vluchtelingenkampen van onder andere Lesbos niet vergeten. Wij noemen U de namen van Muhamad Chassan Hawara en Fridoon. Mensen ieder met een eigen verhaal, in de kampen, verstikt in procedures en uitzichtloosheid. Wij noemen u de hoop uit de mond van Muhamad: ‘One day everything will be better for everyone’. Barmhartige Vader, dit geloven wij en daar bidden wij om.

Zie voor vorige gebeden van de week de websites van de Raad van Kerken in Nederland en van Kerk in Actie. Dank u wel voor uw aanhoudende steun en inzet!

Zie voor vorige gebeden van de week de websites van de Raad van Kerken in Nederland en van Kerk in Actie Dank u wel voor uw aanhoudende steun en inzet!

Bidden voor #500kinderen

Deze nieuwsbrief is inmiddels uitgegroeid tot een uitgebreid wekelijks overzicht van allerlei initiatieven rond de actie #500kinderen. Elke nieuwsbrief eindigt met een gebed. U kunt deze gebeden gebruiken voor uw eigen vieringen en gebedsmomenten. Wilt u de weekbrief ook ontvangen, mail dan naar beerjg@hotmail.com.

Dit bericht is met vriendelijke toestemming overgenomen uit Weekbericht nummer 48 over de vluchtelingen van Lesbos, van: Bert Sluijer, Carla Troost, Claudia van Bruggen, Freddy Eikelboom, Joop van Ommen, Philip Troost, Ruth Stoorvogel, Sybrena Vonck en Jan de Beer.

Wilt u meehelpen? Mail dan naar: beerjg@hotmail.com.

Videostill – Fellipe Lopes
28-08-2021
Hulpverlening
https://www.raadvankerken.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies