Zomerschool Moslims en het Evangelie: studieweek over geloof en cultuur moslims

De jaarlijkse Zomerschool van stichting Evangelie & Moslims is een intensieve en praktische studieweek over het geloof en de cultuur van moslims en hoe je hen kunt helpen om volgeling van Jezus te worden. De Zomerschool wordt dit jaar gehouden van 20 t/m 24 juni in Amerongen

Reacties van eerdere deelnemers:

– Fantastisch leerzame week met diepgaande en afwisselende studies.

– Mijn bewogenheid met moslims is vergroot.

– Veel praktische tools gekregen om het evangelie te delen.

– Onderwerpen die aan bod komen: Achtergrond van de verschillende moslimgroepen in Nederland. Informatie over islam en Koran. Hoe vertel je moslims wie Jezus is? Hoe maak je moslims vertrouwd met de Bijbel? Hoe begeleid je mensen bij doop en discipelschap? Pastoraat aan bekeerlingen. Moskeebezoek en het geloofsgesprek met moslims.

De Zomerschool is ook een goede voorbereiding voor zendelingen die naar een islamitisch land gaan. Predikanten en kerkelijk werkers krijgen voor deelname studiepunten toegekend. (De zomerschool is door het Centrum voor Toerusting en Educatie van de PKN erkend binnen het open aanbod van de Permanente Educatie (PE) met 2 studiepunten. Voor predikanten die hiervan gebruik willen maken is er extra leesstof en een evaluatie.)

Evangelie en Moslims
© Henk-Jan Oudenampsen
13-06-2022
Onderwijs
https://www.evangelie-moslims.nl/zomerschool

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies