Dorcas in actie na zware aardbeving in Syrie en Turkije

Een zware aardbeving heeft een enorme ravage aangericht in Syrië en Turkije. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen nog verder zal oplopen. Door de gevolgen van de aardbeving zijn ontzettend veel mensen gewond geraakt. Onder het puin wordt momenteel druk gezocht naar overlevenden.

Veel Syriërs staan van het ene op het andere moment letterlijk in de bittere kou. Wij komen direct in actie.
De stad Aleppo, waar een groot deel van ons werk in Syrië plaatsvindt, is hard geraakt. Ons kantoor is zwaar beschadigd en veel huizen zijn ingestort of onbewoonbaar.

Onze lokale medewerkers in Syrië zijn direct in actie gekomen en bieden hulp aan de mensen die zijn getroffen door de aardbeving. We zorgen samen met onze partners voor opvanglocaties en delen maaltijden, dekens en warme kleding uit. Met onze mobiele kliniek geven we medische hulp aan gewonden. Daarnaast bieden we psychologische hulp en zorgen we voor cash, zodat de mensen zelf hun eerste levensbehoeften kunnen kopen.

Najla Chahda (Landendirecteur Syrië): ‘Het is voor ons geen vraag of we wel of niet in actie moeten komen. Het zit in onze harten om mensen te helpen en dat doen we nu ook. Of we nu zelf ook geraakt zijn of niet.’

Laat de Syriërs niet in de kou staan en steun ons werk voor de mensen die zwaar getroffen zijn!

Als je Dorcas wilt ondersteunen, ga dan naar dorcas.nl

Meer over Dorcas
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

Datum: 6 februari 2023
Auteur: Dorcas
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: www.dorcas.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies