Christian Roma Support start podcast-serie

Al eeuwenlang zijn de Roma (ook wel ‘zigeuners’ genoemd) Europese burgers. Toch worden ze vaak nog als outcasts gezien. Met name in Oost-Europese landen verkeren veel Roma in extreme levensomstandigheden. Christian Roma Support start 1 maart 2023 een podcast-serie, om de situatie van de Roma onder de aandacht te brengen, en info te geven over hun achtergrond en cultuur.

Samen met zijn vader en twee broertjes ging Misja dagelijks naar de vuilnisbelt. Om lege flessen te zoeken, of andere dingen die ze misschien verkopen konden. Na urenlang wroeten tussen het afval en het vuil sleepten ze hun gevonden voorwerpen in een karretje naar de stad, waar ze er bij een handelaar wat kleingeld voor kregen. Net genoeg om brood, droge macaroni of rijst van te kunnen kopen. Ze waren al blij met een enkele karige maaltijd per dag.

In zijn moederland Oekraïne, evenals in veel andere Oost-Europese landen, worden jongens als Misja en zijn broertjes bij voorbaat als slecht en verdacht gezien, omdat ze tot de Roma-gemeenschap behoren. Niemand doet moeite om hen vooruit te helpen. Als zulke kinderen al naar school gaan, worden ze door klasgenoten vaak gemeden. En ook veel leerkrachten laten deze kinderen links liggen. Tenzij ze er persoonlijk op worden aangesproken. Zoals in het geval van Misja.

De projectpartner van Christian Roma Support startte een Roma Kids Project, om kinderen goede maaltijden te geven, Bijbelonderwijs en training in basisvaardigheden. Degenen die nog niet officieel geregistreerd bleken te zijn, werden aangemeld bij de Burgerlijke Stand. Daarmee konden zij ook worden ingeschreven bij de reguliere school. Met het onderwijzend personeel werd een goede relatie opgebouwd, en besproken hoe zij samen Roma-kinderen kunnen laten integreren. Zo heeft Misja ook de kans gekregen om naar school te gaan! En veranderde er veel ten goede in zijn leven en in dat van zijn familie.  De kinderen krijgen gezonde voeding en onderwijs. In de toekomst kunnen ze een veel grotere hulp zijn voor hun ouders.

Christian Roma Support steunt op tal van locaties zulke projecten, door sponsoring van kinderen zoals Misja. Wie interesse daarvoor heeft, kan zich aanmelden via de website.

Daarnaast wil zij het eenzijdige beeld dat er over Roma bestaat, ook in ons land, nuanceren door meer achtergrondinformatie te geven, via de website en de media. En binnenkort ook met een podcast-serie! Vanaf 1 maart a.s. te beluisteren via Spotify, of de link op de website.

Website: www.christianromasupport.nl
Auteur: Anneke Steinmann

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies