Kwetsbare kinderen in Albanië uit hun isolement halen

Medewerkers Sirjon delen kennis bij projecten Kom over en help Albanië. Deze week bezoeken twee medewerkers van Siloah en een medewerker van Maranatha verschillende projecten van Kom over en help in Albanië. Gerben Heldoorn, directeur van Kom over en help, leidt de reis. “We gaan niet alleen om te brengen, ook om te ontvangen.”

De drie deelnemers van de reis, Dineke Pongers, Arja Miedema en Jan-Jaap Colijn wacht een intensief programma waarbinnen ze projecten bezoeken en daar vanuit hun kennis trainingen geven. Het eerste project is Lidia Foundation. Lidia verleent hulp aan kinderen met een beperking, onder andere verlamde kinderen, kinderen met Down-syndroom en kinderen met een autisme-stoornis. In Albanië is vrijwel geen zorg voor deze kwetsbare groepen. Medewerkers zorgen voor opvang en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de overheid.

Medewerkers zorgen voor opvang en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de overheid.

Het tweede project is gericht op ouderen en probeert met zogenoemde ‘community safety nets’ – sociale vangnetten – meer dan 300 alleenstaande ouderen uit hun isolement te halen. Deze alleenstaanden zijn vaak zeer arm. Ze krijgen voedsel aangeboden en worden bezocht door vrijwilligers. Ook werkt men aan het herstel van relaties met familie en probeert men het onderlinge contact van ouderen te verbeteren.

Concrete vragen

Voordat het reisprogramma is opgesteld, vroeg Kom over en help haar partners in Albanië waar ze behoefte aan hebben. “Daar kwam een concrete reactie op”, vertelt Gerben Heldoorn. “Vanuit het ouderenproject wil men bijvoorbeeld weten hoe je mobiliteit stimuleert bij ouderen die zelfstandig wonen. Ook het omgaan met beginnende dementie is een thema. Medewerkers in de gehandicaptenzorg stelden de vraag: hoe kunnen we met diverse spelvormen kinderen uit hun isolement halen?”

Medewerkers in de gehandicaptenzorg stelden de vraag: hoe kunnen we met diverse spelvormen kinderen uit hun isolement halen?”

Win-win

Gerben Heldoorn weet uit ervaring dat doelgroepreizen impact hebben, zowel op de reisdeelnemers als de organisatie die ze vertegenwoordigen. “Het is echt win-winsituatie. Mensen in Oost-Europa krijgen onze kennis en ervaring aangereikt en deelnemers verbreden hun blik op de wereld. Ze kijken over de grenzen van de eigen organisatie heen en komen met bijzondere ervaringen naar huis.”

Website: www.komoverenhelp.nl
Foto: Sarandë, gehandicapten – Foto Niek Stam
Auteur: Laurens Sok – Kom over en help

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies