Grote betrokkenheid van donateurs bij het werk van ‘Kom over en help’

Kom over en help sloot 2022 af met het hoogste bedrag aan inkomsten ooit: 6.400.000 euro. Ruim 3.100.000 euro hiervan is binnengekomen via het Noodfonds Oekraïne, een gevolg van de nog steeds voortdurende oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ook de reguliere inkomsten zijn in het verslagjaar toegenomen. Gerben Heldoorn, directeur: “De betrokkenheid van particuliere donateurs en bedrijven is groot! Het stemt ons als organisatie dankbaar dat onze partnerorganisaties in de landen waar we werken zo worden gesteund.”

Vanwege de oorlog in Oekraïne kregen de kernwaarden toegewijd, ondernemend en verbindend een andere, diepere lading. Marc Holleman, voorzitter: “Het brute oorlogsgeweld heeft in dit verslagjaar heel veel gevraagd van de partners in Oekraïne waarmee we samenwerken en ons verbonden weten. Behoeften aan hulp kregen soms in een paar dagen tijd een geheel andere inhoud. Flexibiliteit en veerkracht van zowel onze partners alsook de medewerkers op kantoor, werden op de proef gesteld.”

Resultaten in 2022

De impact van de hulp vanuit Kom over en help in Oost-Europa is onverminderd groot. Met de bijna 6,5 miljoen euro werden 91 projecten ondersteund, ontvingen ruim 76.000 kinderen, jongeren en volwassenen passend onderwijs, meer dan 2.000 mensen kregen een steun in de rug op het gebied van werk en inkomen en maar liefst 89.000 mensen ontvingen maatschappelijke zorg.

Relevant voor de toekomst

Gerben Heldoorn geeft aan dat 2022 heeft aangetoond dat het werk van Kom over en help volop relevant is. “Die relevantie geldt voor de reguliere projecten, maar ook voor de noodhulp in Oekraïne. De ontwrichtende gevolgen van een oorlog en de armoede in andere landen waar we werken, maakt gebed en giften onverminderd nodig. Komend jaar bestaat Kom over en help 50 jaar. Het antwoord op de roep ‘Kom over en help’ wordt steeds aangepast aan datgene wat de tijd vraagt. We willen blijvend mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst bieden.”

Auteur: Laurens Sok – Kom over en help
Meer informatie: www.komoverenhelp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies