Trans World Radio start informatieve podcastserie over Israël

Dit jaar viert Israël het 75-jarig bestaan. Reden voor TWR om op 26 april een informatieve podcastserie over Israël te lanceren. Trans World Radio is een internationale zendingsorganisatie die in 190 landen radio-uitzendingen heeft. Vanuit Nederland wordt de verspreiding van het Evangelie ondersteund in 25 landen, waaronder Israël.

Verschillende deskundigen zoomen in deze nieuwe podcastserie in op vragen als: Is de oprichting van de staat Israël een duidelijke vervulling van Bijbelse profetieën? Waarom is het zo lastig voor Joden om in Jezus hun Messias te zien? Waarom zeggen sommige rabbijnen dat voortmodderen de beste optie is als het gaat om de situatie met de Palestijnen? En waarom is evangelisatie in Israël verboden?

En waarom is evangelisatie in Israël verboden?

Volgend jaar in Jeruzalem…

Op 14 mei 1948 werd de moderne Joodse staat opgericht. Na bijna tweeduizend jaar verstrooiing over de hele wereld, hadden de Joden weer een thuisland. Veel Joodse immigranten die naar Israël trokken, zeker vanuit Europa, waren mentaal en fysiek beschadigd. De gruwelijkheden van de Holocaust lieten diepe sporen na. Vrijwel direct na het uitroepen van de onafhankelijkheid door David Ben Gurion, brak er oorlog uit met de Arabische buurlanden. Het zou de toon zetten voor de daaropvolgende decennia. Het nieuwe Israël zou moeten leren omgaan met dreiging van buitenaf, maar ook van binnenuit.

Shalom

In dat licht is het volgens veel mensen bijzonder dat de Joodse staat in 2023 het 75-jarig bestaan viert. Veel christenen zien in de oprichting van de moderne staat Israël een vervulling van Bijbelse profetieën en de hand van God. Toch lukt het niet om grote problemen op te lossen. Denk aan de voortdurende conflictsituatie tussen Joden en Palestijnen, maar ook interne verdeeldheid en de voor christenen problematische weigering om in Jezus de Messias te zien.

Toch lukt het niet om grote problemen op te lossen.

Podcastserie TWR Wereldreis Israël

In de podcastserie TWR Wereldreis: Israel komen allerlei onderwerpen aan bod. Met ingang van 26 april wordt wekelijks op woensdag een nieuwe aflevering gelanceerd waarin Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met diverse deskundigen praten over allerlei onderwerpen. Grote vraagstukken worden met levensbeschouwelijke bril bekeken en tevens is er in iedere aflevering ruimte voor leuke en bijzondere wetenswaardigheden over het Heilige Land. De afleveringen zijn te beluisteren via www.twr.nl/wereldreis

26 april 2023 – Aflevering 1: De stormachtige geschiedenis van het nieuwe Israël
Aan de oprichting van de moderne staat Israël ging zowel een wonderlijk als extreem gewelddadig proces vooraf. Ook na het markeringspunt 1948 werd het niet rustig, en moest Israël hevige stormen doorstaan. In de eerste aflevering van TWR Wereldreis: Israël praten Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met schrijver, theoloog en universitair docent Piet van Midden over de Joodse strijd om bestaansrecht.

3 mei 2023 – Aflevering 2: 1948: Vervulling van Bijbelse profetieën?
Kun je als christen klip en klaar zeggen dat de oprichting van de moderne staat Israël, in
1948, een duidelijke vervulling is van Bijbelse profetieën? En wat zijn de consequenties van zo’n visie op de huidige ontwikkelingen binnen de Joodse Staat? In deze tweede aflevering van TWR Wereldreis: Israël praten Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met dominee Pieter de Boer over de vraag hoe markeringspunt 1948 te duiden is in het licht van de Bijbel.

9 mei 2023 – Aflevering 3: Zending in Israël: Juridische en morele hindernissen
Israël is een van de weinige enige landen in het Midden-Oosten waar volledige godsdienstvrijheid bestaat. Toch mag er volgens de wet niet geëvangeliseerd worden. Hoe brengt een zendingsorganisatie als TWR de boodschap van Jezus Christus dan toch aan de man? In deze aflevering van TWR Wereldreis Israël praten Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met Sibold Buiten over de ‘do’s and don’ts’ als het gaat om zending en evangelisatie in Israël.

17 mei 2023 – Aflevering 4: Christelijke geschiedenis: Blokkade voor de Joodse Messias?
De allerbekendste Jood die ooit geleefd heeft is Jezus van Nazareth. Wereldwijd heeft de grondlegger van het christendom zo’n 2,4 miljard volgelingen. Maar bij zijn eigen volk is Jezus niet of nauwelijks bekend. Hoe komt het dat het Joodse volk nog altijd op hun messias wacht, terwijl christenen geloven dat deze redder al lang gekomen is? In deze vierde aflevering van TWR Wereldreis: Israël praten Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met Asaf Pelled, een Messias belijdende Jood over de vraag waarom Joden ‘hun eigen’ Jezus niet zien als messias.

24 mei 2023 – Aflevering 5: Streven naar shalom: De heilige opdracht voor Israël
De situatie rondom Joden en Palestijnen; iedereen heeft er wel een mening over. Het is een van die gespreksonderwerpen waarbij de vlam snel in de pan kan slaan. Moet er een eerlijke verdeling komen van het land? Of hebben de Palestijnen zich neer te leggen bij de huidige situatie? In deze vijfde aflevering van TWR Wereldreis: Israël praten Rien Boxum en Matthea- Hoogenboom vrij met Jan van Benthem, buitenlandcommentator Nederlands Dagblad over kansen en bedreigingen als het gaat om de relatie tussen Joden en andere volken.

31 mei 2023 – Aflevering 6: Vergeving en genade: Corrie ten Boom & Israël
De Nederlandse verzetsstrijder en evangeliste Corrie ten Boom had zowel tijdens als na de Tweede Wereldoorlog een bijzondere band met het Joodse volk. Haar boodschap van vergeving werd veelvuldig via TWR uitgezonden, en is nog steeds populair. In de zesde aflevering van TWR Wereldreis: Israël praten Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met Frits Nieuwstraten, directeur van het Corrie ten Boomhuis in Haarlem over de vraag; Hoe komt het dat de eenvoudige boodschap van Corrie ten Boom anno 2023 nog steeds populair is?

7 juni 2023 – Aflevering 7: Volgend jaar in Jeruzalem: Israël als multiculturele smeltkroes
Na de Joodse diaspora verspreidde het Joodse volk zich over de hele wereld. Doordat de nieuwe Joodse Staat in 1948 werd opgericht emigreerden veel Joden terug naar Israël. Dit wordt door de Israëlische overheid gestimuleerd door het ‘terugkeerbeginsel’. In de zevende aflevering van TWR Wereldreis: Israël praten Rien Boxum en Matthea Hoogenboom-Vrij met journalist Richard Donk van het Reformatorisch Dagblad over de toekomstige uitdagingen van Israël als ‘grootste culturele smeltkroes ter wereld’.

Algemene informatie over TWR

TWR laat het Evangelie van Jezus Christus wereldwijd horen via media zoals radio, internet, mobiele telefoons en audiospelers. Overal komen de programma’s binnen: bij mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, in gesloten landen en in oorlogsgebieden. Er zijn uitzendingen in 190 landen en in meer dan 300 talen. Waar mogelijk werkt TWR samen met lokale kerken in de productie en nazorg van programma’s.

Waar mogelijk werkt TWR samen met lokale kerken in de productie en nazorg van programma’s.

Wat doet TWR in Israël?

• Verslaafd en dakloos in Zuid-Tel Aviv – nogal wat Russischtalige Joden belanden in het ‘afvoerputje’ van Israël. Aviv Ministry werkt sinds vele jaren trouw onder deze mensen. In gaarkeuken en afkickhuizen geven de werkers van Aviv kleine audiospelers weg, met daarop getuigenissen van Russische Israëli’s die zelf vastzaten in verslaving en uitzichtloosheid totdat Jezus Christus ze er uittrok. TWR maakt deze audiospelers mogelijk.

• TWR runt een website voor (orthodoxe) Joden met daarop een nieuwe, zeer betrouwbare vertaling in het Hebreeuws van het Nieuwe Testament. Deze vertaling handhaaft zoveel mogelijk de woorden en zinsneden die gelovige Joden al kennen vanuit het Oude Testament. Zodra de audio af is, kunnen bezoekers via de website ook alles beluisteren. Nu al komen hoopgevende reacties binnen via chat en contactformulier.

Auteur: TWR – Wim Klein
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: www.twr.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies