Week van het Gezin: Waarom zijn er maatregelen nodig?

RD-actueel – Een petitie om de plek van het gezin in de Nederlandse maatschappij te verstevigen is dinsdag door GezinsPlatform.nl aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Waarom zijn er maatregelen voor het gezin nodig en welke waarde heeft het gezin?

Week van het Gezin

De Week van het Gezin zet het gezin op de kaart, want samen-leven begint in het gezin. Een stabiel gezin is de plek waar kin­de­ren de basis voor het leven mee­krij­gen: ze leren spelen, delen, ver­ge­ven, huilen, teleur­stel­lingen ver­werken, geduld hebben en meer. Het gezin verdient alle moge­lijke steun zodat kin­de­ren zich kunnen ont­wik­ke­len tot even­wich­tige en verant­woor­de­lijke jonge bur­gers. Daar heb je wat aan als samen­le­ving!

Het gezin op de kaart

De Week van het Gezin is bedoeld om het gezin op de kaart te zetten. Dat gebeurt met name bij de poli­tiek zodat in over­heids­be­leid meer aan­dacht komt voor de lasten, zorgen en verant­woor­de­lijk­he­den van het gezin. In het gezin start immers het leer­pro­ces van het samen-leven. Daar kunnen kin­de­ren zich ont­wik­ke­len tot even­wich­tige en verant­woor­de­lijke jonge bur­gers die onze toe­komst vorm­ge­ven.

Het gezin verdient alle steun om de beste versie van zich­zelf te kunnen zijn. Daarom moet de maat­schap­pe­lijke druk op het gezin wor­den verlicht. Dat doet recht aan de onschat­ba­re waarde die het gezin heeft, voor het wel­zijn van kin­de­ren, van ouders en van de samen­le­ving.

Gezinsplatform

In 2023 wordt op ini­tia­tief van Gezins­Plat­form.NL voor het eerste de Week van het Gezin gehou­den in Neder­land. De week loopt van maan­dag 8 mei tot en met maan­dag 15 mei, de Inter­na­tio­nale Dag van het Gezin.

Meer informatie: www.rd.nl
Achtergronden: www.weekvanhetgezin.nl
Foto: VideoStill RD
Meer over het gezin: www.gezinsplatform.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies