In synagogen wereldwijd wordt dagelijks gebeden voor het Israëlische leger

Reformatorisch Dagblad – In synagogen wereldwijd wordt dagelijks gebeden voor het Israëlische leger en het welzijn van de ”medienat Israël”, de staat Israël. Het gebed als wapen in de strijd tegen Hamas. In dit gebed, dat dagelijks klinkt in de synagogen, wordt de staat Israël getypeerd als „het ontluikend begin van onze verlossing”. De Allerhoogste wordt gesmeekt de staat te beschermen en ministers en adviseurs van goede raad te voorzien.

Albert Groothedde is theoloog en woont met zijn gezin in Jeruzalem. Hij is onder andere Israëlconsulent voor het CIS (Centrum voor Israëlstudies) en als presentator betrokken bij het Israël-videoproject ‘De Verkenners’.

Wat is het CIS?

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (vergelijk Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

We willen luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. Alleen dan kunnen we werkelijk ontdekken wat het betekent om met Israël verbonden te zijn. Drs. Albert Groothedde woont en werkt in Jeruzalem namens het Centrum voor Israëlstudies. Het is zijn taak om voor de kerken een ‘luisterpost’ te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Onze verbondenheid met Israël vraagt om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

De Verkenners

De betrokkenheid op Israël en het Joodse volk onder Nederlandse christenen is groot. Nieuws over Israël wordt vaak nauwgezet gevolgd. Een reis naar Israël staat op het verlanglijstje van menigeen. Ondertussen wordt betrokkenheid op Israël en het Joodse volk regelmatig verdacht gemaakt. De berichtgeving over Israël in (seculiere) media is nogal eens eenzijdig en daardoor niet zelden storend.

Dit is het beeld dat ook onze (jonge) kinderen vroeg of laat krijgen voorgeschoteld. De gevolgen ervan laten zich raden: de liefde voor Israël taant. In de samenleving in het algemeen spreekt het toenemend antisemitisme wat dit betreft boekdelen. Als samenwerkende Israëlorganisaties willen we graag een ander geluid laten horen. Ook voor onze kinderen zou liefde voor Israël en het Joodse volk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn.

Om de liefde voor Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk al op jonge leeftijd te stimuleren, zijn we gestart met een uniek Bijbels educatieproject: De Verkenners. Op locatie in Israël maken we tientallen educatieve video’s over onder andere Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten.

De video’s duren per aflevering rond de 5 minuten en zijn primair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 jaar. De video’s kunnen daarom bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van de Bijbelvertelling op de bassischool (via een digibord) of in het verenigingsleven.

Door de unieke beelden en de waardevolle informatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor ouderen met een hart voor Israël. Het is hierdoor mogelijk om vanaf de bank als het ware rond te reizen in het land van de Bijbel.

Reformatorisch Dagblad

Het Reformatorisch Dagblad is een landelijke, christelijke krant, opgericht in 1971. Het dagblad onderscheidt zich van andere dagbladen door uitgebreid aandacht te besteden aan christelijk en kerkelijk nieuws. Ook is er relatief veel aandacht voor plaatselijk nieuws. En zo ook op dit YouTube kanaal.

Op dit YouTube kanaal brengt het RD persoonlijke verhalen én achtergrondverhalen bij het nieuws. Maar niet alleen dat want je vindt hier ook series als Scherptediepte, politieke items, human interest stories en muziek. Dat doen ze allemaal vanuit hun christelijk perspectief.

Web: www.rd.nl
Kijk voor alle info: www.deverkenners.info

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies