Wereldwijd onderzoek onder 26000 tieners: Hoe kijken ze naar de Bijbel?

Wereldwijd zijn 26.000 tieners bevraagd: hoe kijken ze naar de Heere Jezus, de Bijbel en gerechtigheid? Daaruit blijkt dat Generatie Z open en inclusief in het leven staat en op zoek is naar waarheid, authenticiteit en verandering. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Barna Group in opdracht van World Vision, Alpha International en Biblica.

Deze generatie is geraakt door het onrecht in de wereld. Desondanks is slechts 5% van de tieners ervan overtuigd zijn dat ze een verschil kunnen maken en gemotiveerd om in beweging te komen voor gerechtigheid.

Positief over de Heere Jezus

Van de Nederlandse tieners heeft slechts 6% een persoonlijke keuze voor de Heere Jezus gemaakt. Zij ervaren vreugde en voldoening uit hun relatie met de Heere Jezus. De 72% die zich niet identificeert met het christelijk geloof is positief over de Heere Jezus als Persoon, maar zien Hem niet actief aan het werk in de wereld van vandaag. Van de bevraagde tieners heeft 57% respect voor de Bijbel. Er is openheid naar de Bijbel, toch leest 71% de Bijbel nooit. Tieners die toegewijd zijn aan het christelijk geloof zien de Heere Jezus vaker als Iemand die pleitte om recht te brengen (72% t.o.v. 37% bij jongeren die zich christen noemen, maar niet zelf een persoonlijke keuze hebben gemaakt).

Aan de slag voor gerechtigheid

Nederlandse tieners verwachten niet van de kerk dat zij invloed heeft op kwesties als armoede en onrecht. Wel verwachten ze dat de overheid (71%), scholen (62%), politici (62%) onrecht aanpakken. Zowel wereldwijd als in Nederland hebben tieners het meest behoefte aan de aanmoediging van familie en vrienden als het gaat om zelf aan de slag te gaan voor gerechtigheid.

Open Generation symposium

Tijdens het Open Generation symposium worden de Nederlandse uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse workshops en een panelgesprek met tieners. Projectleider Dorina Nauta: “Deze avond helpt je om tieners beter te begrijpen en hen te begeleiden in hun (geloofs)ontwikkeling. Wat kunnen we als kerk van tieners leren? Wat hebben ze nodig om hun geloof handen en voeten te geven? En hoe geven we ruimte aan hen in onze geloofsgemeenschap? Tijdens het symposium lanceren we een toolkit, die handreikingen biedt om als kerk hiermee aan de slag te gaan.”

Het symposium is voor kerkleiders, jeugdleiders, predikanten en iedereen die geïnteresseerd is in hoe je als kerk een plek kunt bieden aan Gen Z. De avond wordt gehouden op donderdagavond 15 juni van 19.30 tot 22.00 uur in het Kruispunt in Amersfoort Vathorst.
Meer informatie en aanmelden: opengeneration.nl

Open brief

Naar aanleiding van het onderzoek Open Generation hebben BEAM, het jongerenplatform van de EO, World Vision en Alpha Nederland samen met christelijke tieners een brief geschreven aan alle kerkleiders van Nederland. Hierin roepen de tieners op tot meer aandacht voor hun generatie in de kerk en laten ze weten dat ze in gesprek willen met hun kerkleiders: “Wij hebben het nodig om te ervaren dat de kerk een plek is voor jongeren. En we verlangen naar preken en verhalen die ons leren hoe het in de praktijk werkt om de Heere Jezus te volgen. Samen zoeken we naar manieren om geloof een plek te geven in ons leven. We willen over onze dromen vertellen, onze zorgen om de wereld delen en onze vragen stellen.” De open brief is te lezen op beam.eo.nl

Meer informatie: opengeneration.nl
Auteur: Marijke Koers – Senior Adviseur Corporate Communicatie
Alpha Nederland | Hoofdstraat 51 a | 3971 KB Driebergen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies