Joodse mensen bereiken met het evangelie van hun Messias

Stichting Israël en de Bijbel organiseerde donderdag 18 mei opnieuw een indrukwekkende ontmoetingsdag in Ede. Een van de sprekers was de Israëli Asaf Pelled, hij is evangelist onder Joodse mensen in Nederland. Ook was er een bijdrage van Bert Boer en Sergey en Lesya Dariy uit Oekraïne. Christian Stier en David van Wijck deden verslag van hun werkzaamheden bij de stichting en de resultaten van de bijbelverspreiding. Een kort (foto)verslag met video.

Stichting Israël en de Bijbel zet zich al ruim 50 jaar in voor de wereldwijde verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk. Iedere Bijbel wordt persoonlijk overhandigd met het gebed in het hart dat Joodse mensen hun Messias erin zullen herkennen.

Welkom door Christian Stier

Christian Stier sprak het welkomstwoord. 75 jaar Israël: Op zoek naar een veilig thuis – dat was het thema van deze ontmoetingsdag. Het is bijzonder dat het land al 75 jaar bestaat, maar als we nu de berichten volgen, zien we dat de spanningen oplopen. Het is onrustig in het land en onder het volk. Israël is nog altijd op zoek naar een veilig thuis. En dat geldt ook voor veel Joodse mensen buiten Israël, velen zijn op zoek naar veiligheid en een thuis.

Samenzang

Tijdens de Ontmoetingsdag werd er veel en enthousiast gezongen. Bekende liederen als: Er is een Verlosser, U maakt ons een, Mijn hoop is op U Heer, Jezus leeft in eeuwigheid. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Bastin Romijn: piano, Judith Schot: zang en gitaar en Alette Koornneef: zang.

Bert Boer: Zie, Hij komt

Bert Boer is ruim 8 jaar voorganger bij de Vrije Baptistengemeente de Fontein in Emmeloord. Zijn thema was: ‘Zie, Hij komt.’ Bert bemoedigde de aanwezigen met dit vooruitzicht. Wat een geweldige hoop die voor ons ligt, maar ook voor het volk Israël. Vlak voor de komst van de Heer zal een deel van zijn volk door de benauwdheden heen gered en door Hem beschermd worden. Dan zal er een grote groep joden zijn die heel krachtig en in heel de wereld het evangelie van het koninkrijk gaat prediken. God zal dan het volk weer herstellen. Het Israël zal opnieuw als het hoofd van de volken aangesteld worden. En zij zullen alle volken tot discipelen van de Heere Jezus maken. Wat een geweldig uitzicht!

David van Wijck: De Backpackbijbel

Vijf jaar geleden is de backpackbijbel geïntroduceerd. Dit Nieuwe Testament is inmiddels alle continenten overgegaan en in menig Israëlische rugzak terechtgekomen. David van Wijck nam ons mee naar de wereld van de backpackers en de werkers onder hen.
David liet indrukwekkende video’s zien van evangeliewerkers wereldwijd die de backpackbijbel gebruiken om aan Joodse mensen het evangelie uit te leggen. Met veel voorbeelden benadrukte hij het grote effect dat dit werk wereldwijd heeft.

David: Het is alweer vijf jaar geleden dat we de backpackbijbel hebben geïntroduceerd: een klein Nieuw Testament in modern Hebreeuws, speciaal bestemd voor de rondreizende Israëli’s. Dat zijn er zo’n 75.000 per jaar!
Wereldwijd zijn er duizenden Bijbels verspreid en bestaat er intussen een uitgebreid netwerk van werkers onder de Israëlische backpackers. Hierdoor hebben we nu een ‘prachtig probleem’: we zijn door de voorraad heen!

Een herdruk plannen, is ook een moment voor eventuele veranderingen. De afgelopen jaren is gebleken dat de meeste Israëlische backpackers hun Tenach ook nauwelijks kennen, en vaak geen idee hebben wat erin staat over de Messias. Daarom menen wij dat het goed is om nu een complete backpackbijbel, Tenach en Nieuw Testament, laten drukken. Voor deze uitgave werken we nauw samen met The Bible Society in Israël.

Het belangrijkste is om de Israëlische backpacker te voorzien van de Bijbel. Maar om hen te helpen met het ontdekken van de Bijbel voegen we aan de herdruk ook een lijst toe. Een overzicht met allerlei thema’s die aansluiten bij de vragen van de backpacker. Wat zegt de Bijbel bijvoorbeeld over eenzaamheid, angst, teleurstelling, zorgen, wanhoop en een relatie hebben met God? Waar kunnen ze in de Bijbel meer vinden over de Joodse identiteit van Jesjoea, over Zijn liefde voor het Joodse volk en hoe Hij omging met de Joodse wet?

Gods Woord geeft en heeft alle antwoorden voor de zoekende Israëlische backpacker.
De heruitgave van de backpackbijbel steunen met een gift: www.israelendebijbel.nl

Sergey en Lesya Dariy uit Oekraïne

Het echtpaar Sergey en Lesya Dariy uit Oekraïne was aanwezig op de ontmoetingsdag. Ze vertelden over de moeilijke tijden in hun land. Maar ook over de hoop die zij mogen hebben door te vertrouwen op hun hemelse Vader. Ze spraken over het werk dat ze al ruim 30 jaar doen onder de Joodse mensen in Oekraïne. Via concerten getuigen ze van de Messias en leggen ze het evangelie uit. Morgen vertrekken ze weer naar hun thuisland en binnenkort zijn er weer ontmoetingen en muzikale optredens. Tijdens de Ontmoetingsdag zongen ze een lied.

Christian Stier sprak een gebed uit voor Sergey en Lesya Dariy en samen met de aanwezigen werd het lied van Sela, Ik Ben die Ik Ben, als bemoediging en zegen gezongen voor het moedige echtpaar.

Asaf Pelled: Een thuis buiten Israël: de emigranten

Gastspreker Asaf Pelled is evangelist onder het Joodse volk. Hij is jaren geleden vertrokken uit Israël, kent de ins en outs en weet wat het betekent om als Israëli je leven elders op te bouwen.
Vaak zijn we vooral gefocust op de Joden die naar Israël emigreren. Dat aantal wordt precies bijgehouden en overal gepubliceerd. Voor de exacte cijfers van het aantal Israëli’s dat hun thuisland verlaat, moet je iets meer moeite doen. Terwijl er juist in deze groep een opvallende stijging is te zien.
De afgelopen jaren zijn veel Israëli’s uitgeweken naar wereldsteden als Parijs, New York, Londen en heel opmerkelijk Berlijn. Waarom verlaten steeds meer Israëli’s hun thuis? Heeft het te maken met de (on)veiligheid in het land? Wordt het leven in Israël gewoon te duur? Of spelen er nog andere factoren een rol?

Asaf gaf uitleg en toelichting. Als je de Heer niet kent, is het land Israël geen land vloeiend van melk en honing, integendeel. Het is een onveilig land met veel gevaren. Veel Israëli’s wegen de voor- en nadelen af van het wonen in het land Israël, en voor velen zijn de nadelen doorslaggevend om het land te verlaten en zich elders te vestigen. Juist deze Joodse mensen in Nederland wil Asaf bereiken met het evangelie.

Ton Stier: Verlangen naar Sion

Ton sprak over de hoop die we mogen hebben op de verlossing van de Here. Zijn thema was: Verlangen naar Sion. Ton: Wie is er naar wie op zoek? Zoek niet verder maar laat je vinden. Dat is eigenlijk wat de Heere wil. Hij wil ook dat het volk Israël gevonden wordt. Dat het volk het evangelie aanneemt. Ezechiel 34:16: ‘Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken.’ En Ton is ervan overtuigd dat de verspreiding van de Bijbels via Israël en de Bijbel daaraan mag meewerken. Dat de Heere dit werk gebruikt en het zegent om Zijn volk te redden en tot Zich te trekken.

Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto’s: © Henk-Jan Oudenampsen
Meer info: www.israelendebijbel.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies