Steven en Karine Baan: De handicap van onze zoon werd een zegen

RD – In ‘Uit en Thuis’ het verhaal van de familie Baan. Steven weet zich geroepen om zijn goed betaalde baan op te geven om met zijn gezin als zendeling met Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) naar Ecuador te gaan. Op dat moment ontdekken Karine en Steven dat hun zoontje Jonathan een beperking heeft. Moeten ze nu wel gaan? En wat is de bedoeling van de Heere God?

ZGG is de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten: zij geeft uitvoering aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken om het Evangelie te verkondigen.

Videoserie

Gods Woord gaat voort. Vanuit deze overtuiging verrichten werkers van ZGG het zendingswerk in verschillende landen. Een videoserie van zeven afleveringen belicht dit thema van meerdere kanten. De video’s zijn ook te vinden op ons YouTube-kanaal in een afspeellijst. Speel alle video’s achter elkaar af en u beleeft een ‘zendingsdag’ in uw eigen woonkamer. > bekijk de videoserie

Podcastserie De onbekende God (2023)

Zendingswerkers krijgen soms gelegenheid om een concrete situatie te gebruiken voor een goed gesprek. Zo deed Paulus het ook, toen hij in Athene het altaar voor ‘de onbekende God’ zag. In deze podcastserie onderzoeken Hanneke van Eckeveld en Frans van Grol in hoeverre grote levensthema’s de kans geven om met mensen in Ecuador, Guinee en Albanië in gesprek te raken. Ze gaan daarvoor in gesprek met Aline van de Maat, Teun Hakvoort en Gerard Wassink. > beluister de podcastserie

Over ZGG

Het deputaatschap voor de zending (afgekort: ZGG) is een kerkelijke zendingsorganisatie. De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten geeft de opdracht (of: mandaat) aan het zendingsdeputaatschap om het zendingswerk namens alle gemeenten uit te voeren. Dit gebeurt steeds voor een periode van drie jaar. Na die drie jaar legt ZGG weer verantwoording af aan de synode.
De definitie van zending is: ‘Die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten’. We vinden de zendingsopdracht op veel plaatsen in de Bijbel. Een van de bekendste teksten is Mattheüs 28: 19.
Kort samengevat heeft ZGG twee opdrachten:

  1. Leiding geven aan en toezicht houden op het zendingswerk namens de Gereformeerde Gemeenten;
  2. Het betrekken van de leden van de Gereformeerde Gemeenten bij de ondersteuning van dit werk.

Meer informatie: www.zgg.nl
Over het RD: www.rd.nl
Foto: Videostill RD

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies