Eindigheid

Column – Met het begin van de oogst loopt ook de bloeitijd van het zogenaamde onkruid op het veld ten einde. Niet omdat ze met het graan worden weggemaaid, maar omdat ze langzaam maar zeker verdord zijn en zaad hebben gezet.

Het akkeronkruid is een bont gezelschap dat het zwaar te verduren heeft gehad – sommige soorten zijn helaas bijna uitgestorven door de intensieve landbouw en het bijbehorende gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar er is één trio waar we (nog) vrij goed op kunnen vertrouwen, want klaproos, kamille en korenbloem zijn nog steeds te vinden, maar helaas worden ze ook steeds schaarser.

Klaproos

Toch ben ik vooral gefascineerd door de klaproos! Het heldere donkerrood van de bloemen en de lange bloeiperiode, die enkele weken duurt. Elke bloesem bloeit echter maar een dag. In de late namiddag zijn er slechts enkele bloemen te vinden aan de rand van het veld, en tegen de avond beginnen de volgende knoppen open te barsten, om de volgende ochtend weer met nieuwe schoonheid te bloeien.

En ik ben ontroerd door de gedachte dat onze Heer, de almachtige Schepper, zulke mooie planten met zo’n kort bloeimoment heeft geschapen! Een bloeimoment voor slechts één dag – en dat over een bloeiperiode van een paar weken.

Psalm 103

In Psalm 103 vergelijkt David het leven van een mens met zulke tere bloemen als hij in de verzen 15 en 16 zegt: “De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.”

Ook al vindt de natuurlijke mens het niet leuk, dit vers beschrijft heel goed het grootste dilemma van de mens, namelijk zijn eindigheid! Ons leven is, vergeleken met de tijd dat de schepping bestaat, niet meer dan een ademtocht.

Damp

Jakobus schrijft in zijn brief in hoofdstuk 4 vers 14: “… u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt…”

De mens wil het feit dat ons leven eindig is verdringen. Menig modern mens vindt het zelfs onverdraagbaar dat zijn leven zal eindigen. Hoeveel wordt er niet geprobeerd om een leven te verlengen en toch is ons einde onvermijdelijk – maar wat komt er daarna?

Zoiets zwaks en tegelijkertijd zo mooi

Wat indruk op mij maakt en mij geruststelt, is dat God, onze Schepper, zoveel moeite heeft gedaan om zoiets zwaks en tegelijkertijd zo moois als de klaproos te creëren. En ik vraag me af waarom onze God al die mooie en kortlevende planten heeft geschapen?

Ik geloof dat God aan de ene kant veel plezier beleeft aan creativiteit en schoonheid, en aan de andere kant laat Hij ons ook zien dat Hij de kleine, zwakke schepsels met dezelfde liefde en wijsheid heeft geschapen als wat wij in deze schepping als sterk en blijvend beschouwen.

Eindig

Door de zonde is ons aardse leven zeer eindig geworden, “een damp” zoals Jakobus zegt – en God wilde die toestand veranderen. Niet alleen veranderen, maar veel beter maken! Want wij zouden niet terugkeren naar de hof van Eden, maar God wil dat wij, die eeuwig verloren waren door schuld en zonde, bij Hem zijn in het Vaderhuis. Daarom werd de Heer Jezus mens om in onze plaats te sterven aan het kruis van Golgotha. HIJ stierf zodat ons korte, aardse leven niet het einde voor ons zou zijn, maar dat ons na dit korte, aardse leven eeuwig leven wacht in Gods aanwezigheid. Daar eindigt alle eindigheid en zullen we volmaakt zijn in Hem.

Maar één ding moeten we niet vergeten: God legt ons dit eeuwige leven niet tegen onze wil op, Hij biedt het ons aan en wij moeten bereid zijn het te aanvaarden.

Mozes zei hierover iets heel belangrijks in Psalm 90: “Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.”
(vers 12)

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies