Europarlementariërs verenigen zich voor godsdienstvrijheid in Pakistan

Op 6 september werd Joseph Janssen door vier Parlementariërs in het Europees Parlement verwelkomd. Hij was samen met een Pakistaanse delegatie naar Brussel afgereisd om de recente aanvallen op kerken en de christelijke gemeenschap in Jaranwalla aan te kaarten.

Bert-Jan Ruissen (SGP), Anja Haga (ChristenUnie), Charlie Weimers en David Lega (beiden christen democraten uit Zweden) hebben de handen ineengeslagen om het geweld tegen christenen en andere minderheden in Pakistan in het Europese Parlement bespreekbaar te stellen.

Ervaringsdeskundige

Joseph verzorgde een indrukwekkende presentatie. Als boegbeeld van Jubilee Campaign hield hij niet alleen een goed onderbouwd betoog over de christenvervolging in Pakistan; Joseph is ‘ervaringsdeskundige’, waardoor hij ook in staat is om de menselijke kant van de tragedie aan de politici over te brengen.

Door de recente gebeurtenissen, maar ook door de aanwezigheid van Shagufta Kauser, die samen met haar echtgenoot ruim 8 jaar in een dodencel zat, werd het een aangrijpende ontmoeting.

Joseph vertelt: “Tijdens de gewelddadige aanvallen in Jaranwalla werden boodschappen via de luidsprekers van de moskeeën verspreid, waarin buurtbewoners werden aangespoord om samen te komen en kerken aan te vallen vanwege een beschuldiging van blasfemie. De daaropvolgende gebeurtenissen schokten de christelijke gemeenschap in de wijk en deden hun fundamenten trillen.”

Geraakt

De parlementsleden waren zichtbaar geraakt door de ernst van de situatie en deelden hun voornemen om het geweld tegen christenen en andere minderheden in Pakistan tijdens een debat in het Europees Parlement bespreekbaar te stellen.

Ook beloofden ze te pleiten voor een resolutie waarin het Europees Parlement de Pakistaanse regering oproept tot een grondig politieonderzoek, waarbij de daders en de aanstichters van het geweld worden opgespoord en vervolgd. “De EU moet opkomen voor geloofsvrijheid, desnoods met sancties. Wij hebben eerder al een spoeddebat aangevraagd. Schriftelijke vragen zijn onderweg” aldus Bert-Jan Ruissen.

Het is belangrijk om op te merken dat het Europees Parlement ten opzichte van dit dossier zeker niet machteloos aan de zijlijn hoeft te staan. Pakistan beschikt over een ‘GSP-Plus status’ (de zogenaamde ‘Generalized System of Preferences’), waardoor het land in Europa kan rekenen op speciale subsidies en bijzondere handelsvoordelen. Deze bijzondere relatie tussen Pakistan en Europa is echter niet vrijblijvend. Pakistan heeft zich moeten verbinden aan specifieke doelstellingen waaronder ook de verbetering van de mensenrechtensituatie, de garantie van godsdienstvrijheid en de bescherming van minderheden.

Sancties

Kortom; als de Pakistaanse regering geen orde op zaken stelt, kan Europa sancties opleggen. Tenminste; zolang hier in het Europees Parlement een meerderheid voor gevonden kan worden. En dat maakt ons werk en dat van de Europarlementariërs die zich inzetten voor de christenen in Pakistan zo belangrijk. Bid u mee dat de harten van de volksvertegenwoordigers, maar vooral ook die van de Europese commissarissen bewogen zullen worden om in actie te komen tegen dit onrecht?

Foto: Aan de bespreektafel van links naar rechts: Bert-Jan Ruissen (SGP), Anja Haga (ChristenUnie), David Lega (Christen Democraat uit Zweden), Khalid Sadiq (mensenrechtenactivist uit Pakistan), Asif Mall (APCO UK), Shagufta Kausar en Joseph Janssen.

Meer informatie: www.jubileecampaign.online
Foto: Jubilee Campaign

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies