Moslims die volgelingen van Christus worden betalen vaak een hoge prijs

Jubilee Campaign: Steeds meer moslims in islamitische landen laten zich niet meer intimideren door de shariawetten en besluiten om het christelijke geloof te omarmen. Ze geven daarbij blijk van een opmerkelijke veerkracht te midden van tegenspoed en vervolging. In landen met een islamitische meerderheid worden christenen vaak geconfronteerd met geweld, intimidatie en discriminatie vanwege hun geloof in Jezus Christus. Deze vervolging zorgt ervoor dat ze voortdurend te maken hebben met angst en onzekerheid.

Ook in Bangladesh zijn er steeds meer christenen die zich het evangelie niet schamen. Mandi De Kosta is een jonge man die door zijn bekering tot het christelijke geloof, een diepgaande persoonlijke transformatie heeft ondergaan.

Mandi De Kosta

Hij vertelt: “Ik was op weg naar een bibliotheek aan de Universiteit van Dhaka toen ik een stem uit de hemel hoorde die mij begeleidde. Via Facebook kwam ik in contact met een christen die mij uitnodigde om met hem naar de kerk te gaan. Dit was het begin van een ingrijpende ontdekkingsreis in mijn persoonlijke leven, wat uiteindelijk leidde tot mijn besluit om een volgeling van Christus te worden. Op 21 juni 2018 ben ik in de Bethlehem-kerk in Chittagong gedoopt. Met grote vreugde werd ik in de christelijke gemeenschap opgenomen, maar tegelijkertijd kreeg ik ook te maken met ernstige intimidatie, discriminatie en doodsbedreigingen. Ik werd door mijn omgeving volledig buitengesloten en zelfs bij mijn eigen (adoptie)familie was ik niet meer welkom.”

Naast het sociale isolement kreeg Mandi ook te maken met maatschappelijke uitdagingen. Net als in Pakistan is het in Bangladesh bijna onmogelijk om de godsdienstige status die moslims automatisch vanaf hun geboorte meekrijgen, in officiële documenten te wijzigen. Dit heeft ingrijpende consequenties voor moslims die zich hebben bekeerd en er openlijk voor uitkomen dat ze christen zijn geworden.

Identiteit

Mandi legt uit: “Als een volwassen bekeerling wil ik mijn nieuwe identiteit als christen ook formeel bevestigen. Ik heb doorlopend te maken met ingewikkelde situaties omdat mijn moslimnaam nog steeds in mijn identiteitskaart staat vermeld. Mijn (adoptie)ouders keuren mijn nieuwe geloof af en doen er alles aan om me met geweld weer terug te laten keren naar de islam. In de worsteling met mijn familie is het voor mij nu een principekwestie geworden om te strijden voor mijn persoonlijke vrijheid van godsdienst en meningsuiting.”

Sinds zijn bekering heeft Mandi nu dagelijks te maken met gewelddadige aanvallen en de sociale druk vanuit zijn omgeving om terug te keren tot de islam. In zijn poging om de godsdienstige status in zijn identiteitspapieren te wijzigen, loopt hij bij overheidsinstanties doorlopend tegen een muur van onwil. Voor zover hij weet is het een ex-moslim nog niet eerder gelukt om zijn religieuze status te veranderen van moslim naar christen. Toch zet hij stug door en is zeker niet van plan om op te geven.

Martha Das, een christelijke leider en activiste voor godsdienstvrijheid, uitte haar zorgen over de cultuur van straffeloosheid bij de overheid, en de vervolging van christenen in het bijzonder. Bekering of geloofsafval is in Bangladesh niet bij wet verboden. Toch zullen ambtenaren tot aan het hoogste niveau, maar ook andere instanties zoals banken en (zaken) relaties er alles aan doen om het leven van een ‘afvallige’ zo moeilijk mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot verschillende gevallen waarin christenen gedwongen werden hun bedrijf op te geven en afscheid te nemen van hun familie en omgeving.

Doorbraak

Jubilee Campaign heeft recentelijk een enorme doorbraak mogen bewerkstelligen in een ander land in het Midden-Oosten waarbij het hooggerechtshof van dat land een besluit nam die de formele positie van christenen met een moslim-achtergrond naar de toekomst toe ingrijpend zal wijzigen. Wij weten dus dat een lang en kostbaar proces via lagere rechtbanken tot en met het hooggerechtshof zin heeft. Jubilee Campaign is vastbesloten om de kennis en ervaring die bij soortgelijke processen in andere landen in het Midden-Oosten is vergaard, nu ook in te zetten om Mandi in Bangladesh te steunen.

Het gaat daarbij niet alleen om de toekomst van Mandi. Het creëren van jurisprudentie die het mogelijk zal maken om ook zijn lotgenoten bij te staan in hun gevecht om ook formeel als christen erkend te worden, is zeker net zo belangrijk. Wij nodigen je van harte uit om te bidden voor Mandi, de advocaten en de activisten die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor de vervolgde christenen in Bangladesh.

Auteur: Jubilee Campaign Nieuwsbrief
Web: www.jubileecampaign.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies